Hvordan gjenta en innovativ anskaffelse?

av Ida Laustsen

Hva er innovasjon? Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi. Innovasjon kan også være å ta i bruk noe andre har utviklet, som KS skriver i prosessverktøyet N3 (Nytt, nyttig, nyttiggjort).

Har du funnet en løsning som dekker ditt behov?

I Finn løsninger kan du finne løsninger som er utviklet gjennom innovative anskaffelser. Hvis du etter å ha lest om en løsning tenker at «EUREKA, dette løser min virksomhets behov og dette ønsker jeg å ta i bruk!» kan du gjenta en innovativ anskaffelse. Det betyr ikke at du skal kjøpe samme løsning, men at du gjentar prosessen og gjenbruker materiale som allerede finnes slik at du får dekt behovet ditt.

Hvorfor gjenta en innovativ anskaffelse og hvilke gevinster gir det?

  • Du kan spare tid, kostnad og ressurser
  • Du kan høste gevinster og erfaringer fra arbeid som er gjort tidligere
  • Det er mindre risiko å gjenta en prosess enn å være pilotkunde
  • Du kan få raskere tilgang på løsning som dekker ditt behov
  • Det kan være effektivt å gå sammen med andre offentlige virksomheter i en koordinert fellesprosess eller en fellesanskaffelse. Det sprer kostnader og risiko.

Hvordan gjenta en innovativ anskaffelse?

  1. Gjenbruk behovsbeskrivelsen.

Se på behovsbeskrivelsen som ble laget. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen slik at den er tilpasset din virksomhets behov og dine brukere. Her finner du verktøy for å kartlegge aktører og behovet.

2. Gå i dialog med markedet

Markedet kan ha endret seg siden den innovative anskaffelsen ble gjennomført og løsningen ble utviklet. Inviter leverandører og utviklere til dialog for å få innspill på hvordan kjøpet kan innrettes på best mulig måte. Her finner du sjekkliste og eksempler på invitasjoner til dialog.

3. Gjennomfør anskaffelse

Velg fremgangsmåte og prosedyre etter at du har kartlagt behovet og hatt dialog med markedet. På DFØ sine sider finner du prosedyrevelgeren som er et verktøy til hjelp i vurderinger om valg av anskaffelsesprosedyre.

Hvem kan hjelpe deg med å gjenta en innovativ anskaffelse?