Gode nyheter for LUP og innovative offentlige anskaffelser!

av Inger Schedell Flattum

Anskaffelsesundersøkelsen for 2022 viser at offentlige virksomheter legger mer vekt på klima, miljø og innovasjon i anskaffelsene enn tidligere!

Dette er gode nyheter for LUPs arbeid med å styrke innovative offentlige anskaffelser.

Det vi i LUP vet og som undersøkelsen klart viser, er at endring tar tid. Skal man lykkes med skalering av innovative anskaffelser i offentlige virksomheter tar det tid og krever økt kompetanse. Divisjonsdirektør Dag Strømnes i DFØ bekrefter at dette likevel er en positiv utvikling.

LUP erfarer også at økt kompetanse på innkjøpsområdet også vil øke kunnskap og kjennskap, og forhåpentligvis, ønske om flere innovative anskaffelser i de offentlige virksomhetene.

  • Vi må løfte anskaffelsesområdet fra administrasjon til å bli et strategisk virkemiddel på ledelsesnivå, først da vil vi få muskler til å skalere bruk av innovative innkjøp. Resultatet fra undersøkelsen viser at det går i riktig retning, og LUP står klare til å bidra, sier Ingebjørg Harto, programleder i LUP.

Undersøkelsen viser også at: 62 prosent av innkjøpsmiljøene har en anskaffelsesstrategi, hvorav innovasjon er et av de minst omtalt temaene, og bare halvparten oppgir at de inkluderer innovasjon. Resultatene viser likevel en positiv sammenheng mellom virksomhetens innkjøpsvolum og det å ha innovasjon i strategien. Sammenlignet med 2013 har over dobbelt så mange innovasjon i anskaffelsesstrategien. Utviklingen har stabilisert seg de siste årene.

Undersøkelsen gjennomføres av DFØ annethvert år og kartlegger hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres i statlige og kommunale virksomheter.