God debatt i Arendal om offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor!

av Inger Schedell Flattum

- Jeg har ingen motforestillinger mot at 10 prosent av innkjøpene skal være innovative! (Jan Christian Vestre, næringsminister)

Ingebjørg Harto ledet panelet med representanter fra regjering, opposisjon, offentlig virksomhet og næringslivet. En time med gode innlegg og samtale om innovasjon i offentlige innkjøp. – Kan vi sette mål om høyere andel innovative offentlige anskaffelser, og hvordan skal dette gjøres?

-For å bruke de offentlige anskaffelsene effektivt, så vi vil endre regelverket slik at 30% bør-kravet om å vekte miljø skal bli et skal-krav, og se på hvordan vi kan endre kravene til sirkularitet og gjenbruk for å pushe frem bærekraftige løsninger. Departementet har satt i gang arbeidet med å se på regelverket som også er altfor komplisert. Forenkling kan gi oss raskere resultat, sa Vestre. – Med krav som dette vil vi styrke etterspørselen fra det offentlige og motivere de mest klimabevisste bedriftene til å strekke seg enda lengre.

NAV-direktør, Hans Christian Holte mener noe av det viktigste er at vi må gå fra å gjøre innovative anskaffelser riktig, til å gjøre de riktige anskaffelsene.

-Innovasjon i innkjøp som styringssignal for offentlige ledere er bra, men styringsdialog er viktigere, sa Mahmoud Farahmand fra Høyre.

-I Kristiansand og Agder-kommunene har vi hatt gode opplevelser når vi setter oss ned med leverandørene og forteller om våre behov. Vi vet ikke hvordan vi skal løse disse, og da er samhandling med leverandørene viktig. Det er de som kan finne løsninger! Vi ser at leverandørene står klare,  sier Ann Helen Moum, kommunalsjef digitalisering Kr. sand kommune. – Anskaffelsen er bare starten på innovasjonen, vi må ha en god driftsmodell for å rulle det ut. I #vårtagder har vi løst dette gjennom godt samarbeid kommunene imellom!

-Næringslivet har teknologien ferdig, men får den ikke rullet det ut, direktør i Siemens Energy, Bjørn Einar Brath. – Vi står klare,

På videolink fra Finland holdt Isa-Maria Bergman innlegg til panelet:

-Vi er inspirert av de fossilfrie byggeplassene i Norge, og har fått til en tiårig avtale mellom offentlig- og privat sektor om langsiktig forpliktelse og kjøpekraft. Men denne forutsigbarheten er det tryggere å gjøre investeringer i teknologien, sier Isa-Maria Bergman, leder for innovative offentlige anskaffelser (Motiva) i Finland.

Foto: Per Otto Oppi Christiansen/NHO

Se hele debatten her: