Fullt hus på konferanse om innovative anskaffelser i Follo!

av Ida Laustsen

I årene fremover skal kommunene i Follo anskaffe for 10 milliarder kroner! Onsdag 1. november var 80 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, IKS og bedrifter samlet til konferanse i Ski for å lære mer om innovative anskaffelser.

Ordfører Hanne Opdan åpnet konferansen og ønsket velkommen til Ski kommune. I Ski og Follo skjer det spennende ting i årene fremover! Kommunene i Follo vokser så det knaker, og Ski kommune alene kommer til å ha en befolkningsvekst på opp mot 3% årlig!

Med vekst kommer behov for anskaffelser av barnehager, skoler, omsorgsbygg og nye rammeavtaler. Bedriftene spisset ørene når Ski, Oppegård og Fredrikstad kommune presenterte anskaffelsene de skal gjøre  – her er det snakk om markedsmuligheter og store summer! Ski kommune alene skal øke investeringene fra 350 millioner per år, til 2-3 milliarder per år som følge av veksten. Og som kommunalsjef Kjell Sæther i Ski kommune sa,

«Ski kommune og offentlige virksomheter er gode kunder, fordi vi er ryddige og sikre betalere!» 

Ellen Moldskred fra Sensio AS fortalte om hvordan det er å delta i en innovativ anskaffelse fra bedriftenes perspektiv. Etter en kort kaffepause ble deltakerne delt inn i to parallellsesjoner; en sesjon for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, IKS og statlige virksomheter, og en sesjon for ansatte i bedriftene. De offentlig ansatte lærte hvordan de kunne gjøre innovative anskaffelser i sin virksomhet, og bedriftene lærte hvordan de deltar i innovative anskaffelsesprosesser. Til slutt var det en felles dialogsesjon hvor de offentlig ansatte og ansatte i bedriftene jobbet sammen med hvilke muligheter som ligger i innovative anskaffelser, og hvilke hindringer som må ryddes av veien for å lykkes. Her var det stort engasjement rundt bordene – med nyttige innspill fra alle kanter.

Regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus påpekte at innovative offentlige anskaffelser er det viktigste virkemiddelet for å drive næringsutvikling og påvirke regionens utvikling.

«Innovative anskaffelser er det viktigste verktøyet politikere og innkjøpere har for å bidra til omstilling! Det er helt konkret, og det koster ikke en krone ekstra. Det er penger og midler som er satt av, og det er planlagte innkjøp som skal gjøres!»

Med offentlige innkjøp på 10 milliarder kroner i Follo i 2018, kan det offentlige være en viktig aktør for å drive frem markedet og utvikle regionen. Alt ligger med andre ord til rette for at Follo-regionen utvikler seg i en innovativ og spennende retning i årene fremover!

Her kan du laste ned alle presentasjonene i pdf:

Ordfører i Ski kommune, Hanne Opdan, ønsker velkommen
Engasjerte deltakere svarer på hvilke muligheter som ligger i innovative anskaffelser