Etterspør kinderegget i anskaffelse av smart energiløsning

av Cecilie Endresen

Vestfold Fylkeskommune synligjorde sitt behov for nytt solanlegg på Færder "energifabrikk" til et 3o-talls leverandører mandag 5.nov. I tillegg til nytt solanlegg som Vestfold Fylkeskommune har mål om skal gi et godt bidrag til energileveransen til bygget og gi VFK en verdifull erfaring med etablering, produksjon, bruk, styring og lagring av solenergi, ønsker fylkeskommunen å benytte installasjoner i selve energifabrikken til undervisningsformål. Og en tredje utfordring de presenterte var deres ambisjoner om at solenergianlegget skal være et kompetansesenter for næringslivet. Så leverandørene fikk servert et kinderegg å gi innspill til.

Vestfold Fylkeskommune synligjorde sitt behov for nytt solanlegg på Færder «energifabrikk» til et 3o-talls leverandører mandag 5.nov. I tillegg til nytt solanlegg som både bør gi et godt bidrag til energileveransen til bygget og gi VFK en verdifull erfaring med etablering, produksjon, bruk, styring og lagring av solenergi, ønsker fylkeskommunen å benytte installasjoner i selve energifabrikken til undervisningsformål. Og en tredje utfordring de presenterte var deres ambisjoner om at solenergianlegget skal være et kompetansesenter for næringslivet. Så leverandørene fikk servert et kinderegg å gi innspill til.

Videre prosess i dialogfasen:

Det gis mulighet for leverandørene til å komme med skriftlig innspill (max 4 A4-sider) og delta i én til én møter med Vestfold Fylkeskommune.

  • Frist for skriftlig innspill og påmelding til én til én-møter er 16.november (ut dagen).
  • Innspillene og påmelding kan sendes direkte til prosjektleder David Rauberget på e-post: davidr@vfk.no
  • Én til én-møtene vil avholdes 30. november. Det vil være mulighet for å delta på Skype om nødvendig.

Presentasjoner og oppsummering av spm./innspill på dialogkonferansen, samt ytterligere etterspurt informasjon:

De fikk mange spørsmål og innspill direkte i dialogkonferansen. Spørsmålene m/svar, og innspillene de fikk, kan du lese oppsummert her:

Dialogkonferanse spørsmål og svar

Prosjektleder David Rauberget i Vestfold Fylkeskommune presenterte ambisjonene for, og behovet i, prosjektet, som du kan se her:

Presentasjon av behovet i Energifabrikken, David Rauberget, VFK

Om leverandørdialogen og forventinger til interessentene i dialogfasen kan du se her:

181105 Om leverandørdialogen, Cecilie M. Endresen, Leverandørutviklingsprogrammet

På dialogkonferansen ble mer detaljerte data om energiforbruket og eksisterende energiløsninger i bygget, etterspurt.

Her finner du vedlagt mulighetsstudie med mer informasjon, og vedlegg om timesverdier på ulike tidspunkter:

Mulighetsstudie solenergi Færder VGS

Timesverdier 12. mars 2018

Timesverdier 31.mai.2018

Timesverdier 28.juni.2018

Timesverdier 25.okt.2018

Timesverdier 6.nov.2018