Etterlyser ny teknologi for å bedre fjellovergangene

av Inger Schedell Flattum

Statens vegvesen satser på økt forutsigbarhet og fremkommelighet på norske fjelloverganger, og 13. september gikk startskuddet for en innovasjonsarena med leverandører og samarbeidspartnere, og noen har allerede kommet med innspill til løsninger som kan utvikles, anskaffes og skaleres.

Forutsigbare fremkommelige fjelloverganger heter prosjektet som Statens Vegvesen har satt i gang for å finne gode, tekniske løsninger hvor de kan kommunisere informasjon til de som kjører. Dette er en del av teknologisatsningen i Nasjonal transportplan.

Statens vegvesen har ansvar for viktige veistrekninger som påvirkes av vær og vinterforhold. Stengning av disse eller kolonnekjøring skaper forsinkelser og utfordringer for sjåførene og påvirker trygghet og beredskap.

Derfor inviterte de nylig til leverandørkonferanse for å etablere dialog med de som kan utvikle teknologien.

  • Norge har 23 fjelloverganger langs riksnettet som Statens Vegvesen han ansvaret for. Mye transport og store verdier skal fraktes over fjellovergangene, derfor må veiene være forutsigbare og fremkommelige både samfunnsøkonomisk og for lokalbefolkningen, sier prosjekteier i Statens Vegvesen Tore Lysberg.

Prosjektleder Petter Storødegård i Statens Vegvesen mener at med ny teknologi kan vi få kommunisert den informasjonen vi har ut til de som er på veien.

Innovasjonspådriver Cecilie Endresen i Leverandørutviklingsprogrammet, var med for å skape dialog om dette som en innovativ anskaffelse, og hvilken betydning det kan ha for resultatet.