DOGA og Leverandørutviklingsprogrammet vil samarbeide mer i tiden som kommer

av Riche Vestby

I forrige uke signerte DOGA og LUP en avtale om å styrke samarbeidet i tiden som kommer.

I forrige uke signerte DOGA og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) en avtale om å styrke samarbeidet i tiden som kommer. Begge virksomhetene rapporterer til Nærings- og fiskeridepartementet. DOGA er et kompetansevirkemiddel som skal bidra til omstillingen av norsk økonomi, mens LUP har som oppdrag å øke innovasjonseffekten av innovative anskaffelser.

Som en følge av rollene våre har DOGA og LUP mange felles målgrupper. Vi har stor tro på at vi i fellesskap kan utnytte hverandres kompetanse, og oppnå mer sammen enn hver for oss, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal

Den strategiske samarbeidsavtalen mellom virksomhetene vektlegger at man i tiden som kommer skal gjennomføre flere konkrete samarbeidsprosjekter, blant annet innen helse og bygg- og anlegg. Sammen vil man utforske måter å få opp nye samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og utvikle og spre kunnskap om brukerrettet innovasjon og designmetodikk i innovative offentlige anskaffelser.

Med utgangspunkt i våre felles mål skal samarbeidet mellom DOGA og LUP bidra til bedre spredning og gjennomslag for innovasjonsarbeidet i våre felles og respektive målgrupper. Dette blir vinn vinn for oss alle, sier programleder i LUP, Per Harbø.