Digital (og fysisk) gamingpark skal aktivisere ungdom i Larvik!

av Inger Schedell Flattum

Gjennom StartOff kom kommunen i gang med en innovasjonsprosess for å utvikle en plattform som skal koble en digital og en fysisk verden sammen for å inspirere gamere til å møtes og være aktive sammen utendørs.

Utviklerne Qvisten og Stargate Media har presentert sitt forslag til Larvik kommune om å finne en løsning for å koble den digitale verden med et fysisk uteområde for barn og unge.

En løsning som både skal engasjere, sosialisere og aktivisere, samtidig som det involverer lokalbefolkningen med å tilføre nytt innhold og dynamikk i gamingparken.

Nå skal Larvik kommune i gang med å realisere gamingparken og da er samskaping et godt fundament å bygge videre på.

De som skal samhandle med Larvik kommune er utviklerne Qvisten og Stargate, forskere ved NMBU, Tverga, den lokale velforeningen, DFØ (StartOff-teamet) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).