Dette er 3P, Partnerpådriverprogrammet

av Harald Aas

Partnerpådriverprogrammet er et tilbud til programmets partnere. I løpet av en serie samlinger, både digitalt og fysisk, bygger vi kompetanse, deler erfaringer og jobber med den strategiske forankringen av mål og metodikk for mer innovasjon i offentlige anskaffelser. Målet er flere innovative anskaffelser med økt innovasjonshøyde.

Hvordan etablerer vi pådriverteam for innovative anskaffelser i virksomhetene?

Det kan være utfordrende å komme skikkelig i gang med, og utnytte potensialet fullt ut av, innovative anskaffelser. Basert på behov fra våre partnere tilbyr vi et kompetanse- og praksisfellesskap for det som etter hvert skal bli interne pådriverteam i hver partnervirksomhet. I tillegg til oppdatert kunnskap om innovative anskaffelser skal vi dele erfaringer om hvordan vi kan spre og øke bruken av innovative anskaffelser i virksomhetene.

Hva lærer deltakerne underveis?

Et internt partnerpådriverteam skal være en ressurs som skal bidra til at virksomheten øker sin kompetanse for bedre å kunne bruke offentlige anskaffelser som strategisk virkemiddel for bedre tjenester. Det kan bidra til å øke organisasjonens gjennomføringsevne til innovative anskaffelser, samt til å nå mål i bruk av innovative anskaffelser; deriblant innovasjonshøyde.​ Det kan også styrke samarbeidet mellom virksomhetens innkjøpsfag, næringsutvikling og fagrådgivere med store innkjøpsvolum, og bidra til leverandørutvikling som viktig driver for det lokale næringslivet.

Hvilken nytte har deltakelse av praksisfelleskapet i 3P?

Hensikten er at pådriverteam skal få tilgang til «best practice» prosessbistand, og oppdatert, fersk kunnskap om innovative anskaffelser og om hvordan spre og øke bruken av innovative anskaffelser i egen virksomhet. Man skal heller ikke undervurdere effekten av å treffe og lære av innkjøpere og behovseiere i andre offentlige virksomheter.

Vi ser for oss at hvert pådriverteam består av mellom 2-5 personer, og at det gjerne kan variere hvem som deltar fra samling til samling. Hovedpoenget er at kompetansen bygges internt i teamet.

Første kull starter opp januar 2022, og vi tar mål av oss å utdanne nye deltakerne og team hvert år.