Det svinger av innovative anskaffelser internasjonalt

av Harald Aas

Vi ser tilbake på en spennende, nyttig og internasjonal jobbuke. Tirsdag og onsdag denne uken har grønne innovative fellesanskaffelser vært på agendaen internasjonalt til gangs – både i Europaparlamentet, i EU-Kommisjonen, og ikke minst på side-event i FNs klimatoppmøte – COP24 i Katowice. Dette arbeidet anses som særdeles relevant for å løse klimautfordringene vi står ovenfor, og det er liten tvil om at Norge er helt i front på dette feltet.

Vi ser tilbake på en spennende, nyttig og internasjonal jobbuke. Tirsdag og onsdag denne uken har grønne innovative fellesanskaffelser vært på agendaen internasjonalt til gangs – både i Europaparlamentet, i EU-Kommisjonen, og ikke minst på side-event i FNs klimatoppmøte – COP24 i Katowice. Dette arbeidet anses som særdeles relevant for å løse klimautfordringene vi står ovenfor, og det er liten tvil om at Norge er helt i front på dette feltet.

Seminar i Europaparlamentet:

Den 4. desember organiserte Leverandørutviklingsprogrammet seminaret Scaling up the Green Innovations i Europaparlamentet sammen med NHO Brüssel og europaparlamentariker Dr. Igor Soltes. Her tok vi for oss hvordan de grønne innovasjonene lettere kan oppskaleres gjennom en mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og ikke minst nytten av fellesanskaffelser på områder hvor flere offentlige virksomheter har samme mål og utfordring. I panelet var følgende representert: Kjetil Lund (næringsbyråd i Oslo), David Blanchard, (Head of Unit, DG Grow), Per Harbø (programleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling), Kjetil Tonning (president i FIEC), MEP Dr. Igor Soltes, Tina Sølvberg (prosjektleder klima, Nasjonalt program for leverandørutvikling), Dag Strømsnes (avdelingsdirektør, Difi), og Jon Søland (juridisk direktør og konstituert administerende direktør, Omsorgsbygg). Møtet ble ledet av Per Øyvind Langeland fra NHOs næringspolitiske avdeling.

DG Grow pekte også på Norge som en «leader in this field» og ønsket flere norske eksempler og initiativ opp og frem til etterfølgelse for offentlige europeiske virksomheter innen strategisk bruk av anskaffelser.

Foto: NHO Brüssel. Her fra seminaret i Europaparlamentet.

 

Workshop sammen med DG Grow:

Påfølgende dag, 5. desember, arrangerte Leverandørutviklingsprogrammet sammen med DG Grow – EU-kommisjonens «Director General» innen entreprenørskap og små/ mellomstore bedrifter (SMEs) – et møte med flere europeiske byer for å berede grunnen for et mulig norsk-europeisk samarbeid innen utslippsfrie byggeplasser, eller «Zero Emission Construction Sites». Dette møte er et resultat av at Kommisjonen, og spesielt DG Grow ser nytten av metoden vår og det å forene innkjøpskrefter for raskere skalering av de gode og relevante innovasjonene. I følge Oslo sitt klimabudsjett, utgjør utslipp fra byggeplass 8% av de totale CO2-utslippene i byen. Det er lite internasjonalt tallmateriale og beregninger på feltet, men flere byer nevner at dette ikke er langt fra deres egne estimater. Slår man kreftene sammen på dette området vil byene stå samlet i sine krav til den europeiske næringen, akkurat som vi la til rette for i Norge i 2017. På områder med hvor kostnadskrevende innovasjoner er nødvendig, vil man helt klart stå mye sterkere sammen enn som individuell innkjøper. Eller som en av seminardeltakerne formulerte det: «I cannot see which city this is not relevant for.»

Leverandørutviklingsprogrammets arbeid er mangfoldig. Ikke bare kobler vi de offentlige innkjøperne i denne typen fellesanskaffelser, men vi har også fokus på at prosessen legger til rette for og gjør innovasjonen mindre risikabel for næringen ved blant annet å sørge for klarhet i kravene, forutsigbarhet, sørge for finansiering for de kostnadskrevende innovasjonsløpene, og ikke minst et markedsvolum næringen kan serieprodusere for. Å få på plass alt dette krever tid og forberedelser, og det gjør seg på ingen måte selv. Byene og regionene som deltok var Budapest, Helsinki/Vantaa, Nantes Region, Oslo, Brusselregionen og Amsterdam. I tillegg har Lisboa, som er utnevnt som Europas miljøhovedstad i 2020, et sterkt ønske om å delta. Det vurderes også å koble dette arbeidet til et tilsvarende nordisk initiativ. Vårt motto her er «the more, the merrier». Dette arbeidet er helt i startfasen og i Leverandørutviklingsprogrammet ser frem til fortsettelsen.

 

Foto: DG Grow. Her den særdeles livlige og aktive workshopgruppen som ønsker seg grønne og utslippsfrie byggeplasser.

 

Side-event på COP24 (FNs klimatoppmøte):

Sist, men ikke minst har Leverandørutviklingsprogrammet vært godt representert i et relevant side-event under FNs klimatoppmøte – COP24 – som nå går av stabelen i Katowice i Polen.

FNs generalsekretær António Guterres pekte i sitt åpningsinnlegg i COP24 at det er verdens byer som sitter på store deler av klimaløsningen, og at det er her det må komme konkrete klimatiltak på plass. I samme åndedrag nevnte han også viktigheten av et samarbeid mellom det offentlige og det private i søken etter ny og klimasmart teknologi. Dette passer som hånd i hanske med Leverandørutviklingsprogrammets tilnærming til etterspørselsdrevet innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, og ikke minst det gode samspillet mellom det offentlige og næringslivet.

Foto: Climate-KIC. Her fra side-event under COP24 hvor Leverandørutviklingsprogrammets rolle som «innovation broker» ble tydeliggjort av Per Anker-Nilssen i NHO.

Derfor er vi i Leverandørutviklingsprogrammet storfornøyde med at Per Anker-Nilsen fra NHOs Næringspolitiske avdeling, kunne representere programmet og hvilken rolle vi som program har spilt nettopp i å både koble flere offentlige aktører sammen for å enes om en felles tilnærming til kommende krav for utslippsfrie byggeplasser her i Norge – en såkalt «innovation broker» -, og ikke minst sørge for et godt samspill mellom det offentlige som kunde og næringslivet som innovatør og leverandør av de grønne tjenestene og produktene. Denne side-event’en var organisert av Bellona og Climate-KIC.

Vi ser tilbake på en givende, nyttig og spennende internasjonal arbeidsuke og gleder oss til fortsettelsen.

To be continued!

#greenscaleup