Da er vi i gang med Partnerpådriverprogrammet for 2023

av Gørill Horrigmoe

Forrige uke samlet vi nye 37 deltakere fra 14 ulike partnervirksomheter til årets utgave av Partnerpådriverprogrammet ( 3P)
For å løfte innovative anskaffelser trenger vi flere pådrivere internt i virksomhetene. Gjennom programmet løfter vi viktige tema for å lykkes i dette arbeidet.

Foto: Kjersti Granaasen. LUP

Det kan være utfordrende å komme skikkelig i gang med å bredde ut innovative offentlige anskaffelser (IOA) i virksomheten. Basert på behov fra våre partnere har vi utviklet et kompetanse- og praksisfellesskap for det som etter hver skal bli interne pådriverteam i partner-virksomhetene. I tillegg til oppdatert kunnskap om IOA legger vi opp til å dele erfaringer om hvordan vi kan spre og øke bruken av denne type anskaffelser i virksomhetene.

Som pådrivere for IOA  jobbes det gjennom etablerte strukturer eller det etableres eget team for arbeidet.

Vi gjennomfører fire samlinger i 2023 innenfor følgende tema:

  • Hvordan jobbe med pådriverteamene internt i egne virksomheter: Drift av teamene, organisering, utfordringer og gjennomslagskraft
  • Innovasjon: Det finnes bedre løsninger hvordan tilrettelegge for kjøp av nye produkter og tjenester. Innovasjonskultur og innkjøpskultur, finansiering av bedre løsninger.
  • Hvordan tilrettelegge for flere og bedre innovative anskaffelser: Innkjøpsledelse, etterspørsel og måling av innovative anskaffelser.

Invitasjon Partnerpådriver 2023