Konkurransen om innovasjonspartnerskap for tørket blodplasma i gang!

av Stig Bang-Andersen

Arbeidet med konkurransegrunnlaget omfatter konkurransemalen, behovsbeskrivelsen og kontrakten som omfatter utviklingsløpet og kjøpsopsjonen er nå ferdig, og konkurransen om innovasjonspartnerskapet til Helse Bergen og 9 andre følgevirksomheter ble publisert på DOFFIN denne uken.

For å sikre tilgang på og for å bli selvforsynt med tørket blodplasma ønsker Helse Bergen å etablere teknologi for egen produksjon av tørket blodplasma. Målet er å dekke etterspørsel og beredskap av tørket blodplasma ved alle sykehus, i kommunehelsetjenesten, i ambulansetjenesten, ved militære operasjoner og redningstjenester. Prosjektet er tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge hvorav 13,5 av disse millionene går til en leverandør som i partnerskap med Helse Bergen skal utvikle teknologi for lokal produksjon av tørket plasma i blodbankene.

Tilsammen 10 virksomheter (blodbanker) er knyttet til avtalen, og har mulighet på å utløse kjøpsopsjon på ferdig utviklet produkt:

  • Helse Bergen HF
  • Universitetssykehuset Nord-Norge-Tromsø (UNN)
  • Oslo Universitetssykehus HF
  • Olavs Hospital HF
  • Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger HF
  • Førde Sjukehus, Helse Førde HF
  • Sykehuset i Vestfold
  • Helse Fonna HF
  • Akershus Universitetssykehus HF
  • Sørlandet sykehus HF

Konkurransen ble publisert på DOFFIN og TED 21.11.2022 og konkurransedokumentene finner du her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2022-905390

Les mer om innovasjonspartnerskapet på prosjektsiden på innovative anskaffelser eller hos Helse Bergen