Bli kjent med Mathea!

av Ida Laustsen

Som en del av bloggserien "Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!" blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! Første person ut er rådgiver Mathea Fjukstad Hansen!

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! Første person ut er rådgiver Mathea Fjukstad Hansen.

Mathea, fortell litt om deg selv og hva du jobber med!

Jeg heter Mathea Fjukstad Hansen, og jeg jobber som rådgiver i programmet. Jeg har ikke har ansvar for et fagfelt eller en region, men jeg jobber tett med programleder Per i administrasjon og utvikling av programmet, og bistår ellers det trengs

Hva jobber du med akkurat nå?

For tiden jobber jeg en del med utkastet til ny programbeskrivelse, som skal landes i løpet av denne våren. Der er det mye spennende utvikling i hvor vi jobber, så det er moro. I tillegg skal vi arrangere toppmøte om innovative offentlige anskaffelser i mars, så det går mye tid til det nå fremover.

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Ser ut på byggene på Majorstuen mens jeg jobber, og siden vi akkurat har byttet kaffemaskin går kaffeinntaket gradvis oppover (igjen) ☕️

Hva er det som inspirerer deg ved innovative anskaffelser?

At offentlig sektor og næringslivet samarbeider om bedre tjenester og utvikling av nye produkter og løsninger – det er veldig motiverende! I tillegg er det inspirerende å se hvor langt vi kan komme i omstillingen når man tør å ta sjanser.

Offentlig sektor står overfor betydelige utfordringer i årene fremover. Hvilken utfordring er din hjertesak som du ønsker å løse gjennom innovative offentlige anskaffelser?

Jeg brenner for at alle skal ha like muligheter – uansett hvor de bor og hvem de er. Derfor gleder meg til vi får en brukervennlig, lett å lære-seg offentlig sektor i digital versjon, som både jeg og bestemor kan bruke for å ha god kontakt med det offentlige i de tjenestene vi trenger.

Hva er drivkraften din for å jobbe med innovative offentlige anskaffelser?

Det at vi kan løse de store samfunnsutfordringene som hele den vestlige verden har til felles, på de nære nivåene – for eksempel i kommunen min eller regionen der jeg bor motiverer meg veldig 

 

Hele bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!»