Hvordan bruke EPD som grunnlag for å vekte klima- og miljø i anleggsanskaffelser?

av Cecilie Endresen

Her finner du "oppskriften" og "beste praksis" på bruk av metoden/klimakalkulatoren.

Det kan være utfordrende å vite hvordan man best kan imøtekomme 30% kravet til klima- og miljø i anleggsanskaffelser.

Siden 2002 har Statens Vegvesen, i samarbeid med EBA og entreprenørene, sett på hvordan utforme kontraktene på asfaltområdet, sånn at det skal lønne seg for både tilbydere å være miljøforbilde, samtidig som oppdragsgiver får optimalisert reduksjonen av CO2-utslipp.

Ved å etterspørre EPD (Environmental Product Declaration; miljøprofilen på et produkt hvor produksjon av råvarer, transport, produksjon av asfalt og utlegging inngår) blir det synlig hvor mange kg CO2 som slippes ut i en kontrakt, og oppdragsgiver kan vekte til fordel for tilbyder med lavest CO2-utslipp.

Fredag 19.januar inviterte  EBA, Statens vegvesen og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) til et webinar for å dele denne praksisen som som nå gjør at Statens vegvesen har som mål å reduserer 70% av CO2-utslipp fra sine asfaltkontrakter innen 2030.

På webinaret ble det synliggjort hvordan andre vei- og anleggseiere kan benytte dette i sine anskaffelser/kontrakter.

 

Kort oppsummert fra webinaret:

  • EPD-verktøyet – CO2-vekting i kontrakter – fungerer som et verktøy for oppfyllelse av 30%-kravet til klima- og miljø i asfaltkontrakte
  • CO2-vekting i asfaltkontrakter er en metode som er ferdig til å taes i bruk – kan adopteres. Her er oppskriften!
  • CO2-vekting har et potensiale for også bli benyttet i andre typer kontrakter (dette jobbes det med!)
  • Jo flere som benytter CO2 vekting, jo bedre blir resultatet for miljøet, og jo lettere for entreprenørene å investere i miljøtiltak hvor det virkelig monner!

 

Under finner du lenke til presentasjonene som ble benyttet, opptak av webinaret og en «Oppskrift»/Hand-out for hvordan benytte metoden:

Invitasjon webinar 19.januar – EPD og klimahensyn

Klimakalkulator CO2-vekting – oppskrift

Master PPT – EPD-webinar 19.januar

OPPTAK AV WEBINARET