Berntsen revolusjonerer eldreomsorg og rehabilitering

av Bjørnar Grønhaug

Berntsen Beinlaus, utviklet av Hege Eiklid og Innocom, har vist seg å være en banebrytende løsning for aktivisering av eldre og rehabilitering av pasienter etter operasjoner.

Gründer Hege Eiklid for en tidlig versjon av tjenesten Berntsen Beinlaus.

Effektive løsninger for komplekse utfordringer

Kommune-Norge står som kjent overfor en eldrebølge vi allerede har begynt å se effektene av og samtidig en økende mangel på helsepersonell. Berntsen Beinlaus er en tjeneste som strukturerer hverdagen til brukerne, minner dem på hverdagsaktiviteter, og spiller av personlig tilpassede treningsprogrammer. Dette har vist seg å gi brukerne større trygghet, styrke og selvstendighet.

– Vi ser at de eldre blir sterkere, tryggere og mer selvstendige. For eksempel, en av våre brukere, Kari, begynte å trene med Berntsen og ble etter kort tid i stand til å bevege seg fritt uten rullator og uten behov for daglig hjemmesykepleie, forteller Eiklid.

Godt samarbeid har vært avgjørende

Utviklingen av Berntsen Beinlaus skjedde i tett samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Validé, som har vært med fra starten. Prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge, og har fått veiledning fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

– Det var avgjørende å ha et godt team og sterke samarbeidspartnere. Gjennom hele prosessen har vi hatt tett dialog med brukerne, noe som har sikret at vi kunne utvikle en løsning som virkelig fungerer, sier Eiklid.

Imponerende resultater og vekst

Berntsen Beinlaus er nå i bruk i flere kommuner, inkludert Indre Østfold, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Nittedal, Malvik, Bamble, Marker, Lillehammer og Askøy. Erfaringene viser at brukerne blir mer aktive og mindre avhengige av helsepersonell, noe som også gir betydelige kostnadsbesparelser for kommunene.

– Kommunene kan spare mye tid og ressurser. Vi ser at en tredjedel av hjemmebesøkene kan erstattes med Berntsen, noe som frigjør helsepersonell til andre oppgaver, forklarer Eiklid.

Lær mer om resultater og effekter av aktiviseringstjenesten Berntsen Beinlaus i denne videoen.

Ny partner med på laget

Innocom fortsetter å vokse, og har nylig fått med seg Stago Holding som ny partner. Med denne støtten planlegger selskapet å ansette flere utviklere og styrke salgs- og ledelsesfunksjonene.

– Med Stago Holding med på laget kan vi vokse videre og nå ut til enda flere brukere. Dette partnerskapet gir oss også tilgang til et bredere nettverk som er viktig for vår videre vekst, smiler Eiklid.

Fremtidige muligheter

Innocom jobber nå med å videreutvikle Berntsen for andre brukergrupper, inkludert personer med demens, Parkinsons sykdom, og barn med autisme. Samarbeid med Universitetssykehuset i Stavanger og Sunnaas sykehus er allerede i gang for å skape enda flere skreddersydde løsninger.

– Vi ser store muligheter i å tilpasse Berntsen til ulike brukergrupper. Målet er alltid å forbedre livskvaliteten og bidra til selvstendighet for våre brukere, avslutter Eiklid.

Med sterke resultater, nye partnerskap og en klar visjon for fremtiden, står Innocom og Berntsen Beinlaus godt posisjonert til å fortsette å lede an i utviklingen av fremtidens helsetjenester.

Presentasjon på Arendalsuka 2024

Innocom vil presentere sine erfaringer fra utviklingen og skaleringen av Berntsen Beinlaus på LUPs arrangement under Arendalsuka 2024. Dette blir en mulighet til å dele innsikt og lære fra andre innovative prosjekter.

Se Heges råd til kommune-Norge her: