Bærum satser på nye verktøy for innovative anskaffelser

av Gørill Horrigmoe

Bærum er en kommune som gjør mange spennende anskaffelser , både innovasjonsvennlige - og anskaffelser av av innovasjon.
Selv om de gjør mye bra mener de det er potensialet for å videreutvikle innovative anskaffelser som et enda sterkere strategisk verktøy i hele kommunen.

Bærum er en kommune som gjør mange spennende anskaffelser , både innovasjonsvennlige – og anskaffelser av av innovasjon.
Selv om de gjør mye bra mener de det er potensialet for å videreutvikle innovative anskaffelser som et enda sterkere strategisk verktøy i hele kommunen.

Nye verktøy

I samarbeid med LUP har kommunen startet et opplæringsløp , to webinar er gjennomført så langt i vår med god tverrfaglig deltakelse.  På dagsorden har kompetansebygging og erfaringsutveksling på tvers vært tema.

I siste webinar ble kommunen presentert for det første av programmets 4 nye verktøy  for innovative anskaffelse, verktøyene synliggjør hvilke aktiviteter, vurderinger og beslutninger som bør gjøres for å øke kvaliteten på anskaffelsesprosessen og øke sjansen for å lykkes med anskaffelsen og måloppnåelse.

Verktøyene er ment som hjelp i planlegging og gjennomføring av en innovativ anskaffelse med følgende tema:

  • verktøy for oppstart av en innovativ anskaffelse
  • verktøy for utarbeidelse av behovsbeskrivelse og planlegging av behovsarbeidet
  • verktøy for ledelsesforankring av en innovativ anskaffelse
  • verktøy for planlegging og gjennomføring av tidlig markedsdialog,

Samhandling på tvers

Samhandling på tvers er viktig for å løfte «hele kommunen» på dette området. Her har kommunen potensiale til utvikling, det blir viktig at vi lærer av hverandre, løfter opp suksessfaktorer og bygger kompetanse, sier Heidi E. Rygg . I Bærum er vi tydelige på at innovative anskaffelser er langt mer enn en anskaffelse. Det handler om prosesser som skal støtte opp om, og bidra til utvikling i kommunens tjenester og produkter. Suksessfaktoren for å lykkes ligger i konsept- og planleggingsfasen. Tenke nytt, gjøre ting annerledes, utforske behovet bredere, osv. Det er ingen fasit på hvordan dette skal gjøres, men kompetanse på ulike metoder/verktøy for rotårsaksanalyser og behovsanalyser er viktig. Her ligger mulighetene til økt samhandling. I webinarene bygger vi relasjoner og legger til rette for erfaringsutveksling på tvers i kommunen avslutter Heidi.

 

Oppstartsverktøyet er et  nyttig verktøy for involvering og refleksjon om målene med anskaffelsen – Hvorfor gjør vi dette? – Hva ønsker vi å oppnå? – Hvordan gjør vi det?  Sier Heidi E. Rygg Tjenesteleder Anskaffelsesenheten

 

Ønsker du mer info om hvordan du kan ta det i bruk verktøyet i din virksomhet ta kontakt med oss i LUP.  Verktøyene lanseres til høsten.