Bærum kommune setter brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter på dagsorden

av Gørill Horrigmoe

Bærum kommune har gjennom Stimulab 2019 fått tildelt kr. 2 500 000 til prosjektet Brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter .
Ved hjelp av tjenestedesign og systemdesign skal kommunen utvikle en bedre og mer pedagogisk prosess som styrker samhandlingen mellom involverte aktører og sikrer reell brukermedvirkning i byggeprosesser.

 

Bærum kommune har gjennom StimuLab 2019 fått tildelt kr. 2 500 000 til prosjektet Brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter .
Ved hjelp av tjeneste – og systemdesign skal kommunen utvikle en bedre og mer pedagogisk prosess som styrker samhandlingen mellom involverte aktører og sikre reell brukermedvirkning i byggeprosesser.

Bakgrunnen for dette utviklinginitiativet  er at kommunen ser en tendens til at involveringen av ulike grupper kommer sent inn i prosjektene, og at det medfører prosjekter som blir mer komplekse, kostbare og omfattende enn forutsetningen for prosjektene. Kommunen ønsker nå å utvikle en ny og forbedret prosess som kan bidra til å forebygge dette.

Verktøyet skal utvikles i samhandling mellom eiendom, kommunens IT-miljø, kommunens administrasjon for Pleie og omsorg og institusjonene .  Planen er å teste  metodikken på et aktuelt pleie- og omsorgsprosjekt. Strategi og Utvikling vil bidra med strategisk og operativ støtte i prosessen. Kommunen vil deretter evaluere bruken og effekten av prosessen. Forventningene er at dette skal gi så gode resultater at det blir førende for kommunens praksis og rutiner  i kommunens byggeprosjekter . På bildet ser vi direktør for Strategi og Utvikling Stein Erik Skilhagen sammen med  prosjektleder  Elise Rasmussen.

LUP  vil bidra i  prosessen  med  erfaring, nettverk , forankring og spredning til andre kommuner.

Mer om StimuLab