Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

av Per Harbø

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fortjener en ekstra honnør. I samarbeid med et regionalt partnerskapet bestående av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har de løftet innovative offentlige anskaffelser opp som ett av sine aller viktigste regionale satsingsområder. De har flere spennende møteplasser på gang, spesielt innen det grønne skiftet.

Til tross for mange hederlige unntak, hvorfor har vi ikke gjort enda mer av dette før i Norge? Hovedsakelig har nok offentlige anskaffelser blitt sett på som noe komplisert og administrativt, også for de som har vært opptatt av regional utvikling. Dette er nå i ferd med å snu. Stadig flere får øynene opp for kraften i det å bruke anskaffelser som strategisk virkemiddel. Ikke er det veldig vanskelig heller. Metode og veiledere er på plass.

Regioner som aktivt bruker egne anskaffelser i regionalt utviklingsarbeid kan «tikke av» konkrete og spennende tiltak på mange av sine regionale oppgaver. Å bruke anskaffelser som innovasjonsmotor kan akselererer arbeidet med regionens egne satsingsområder. Det stimulerer leverandører, klynger og etablerere, i tillegg til at det gjør regionen ytterligere næringsvennlig og attraktiv.

Vi registrerer nå økende interesse i mange fylkeskommuner og regionale partnerskap. Jeg hører gjerne fra dem i denne bloggen. La oss i fellesskap inspirere enda flere til å ta i bruk anskaffelser som regional innovasjonsmotor!