UNØDVENDIG? Behovskartlegging

Grundig behovsvurdering og aktiv involvering av brukere er sentrale aktiviteter for å oppnå nytenking og innovasjon. Her finner du råd og veiledning for hvordan du gjør dette i forberedelsene av anskaffelsen.

Her kan du lese om hvordan dette gjøres i praksis:

Før du går i dialog med leverandørene må du lage en behovsbeskrivelse. Formålet er at leverandørene skal se om dette er noe de kan ha løsninger for, og at de har et grunnlag som de kan basere sine innspill på. Etter dialogen utlyses det en tilbudskonkurranse eller et utviklingsprosjekt. Uansett hva det blir må det nå utvikles en mer detaljert behovsspesifikasjon som inngår i konkurransegrunnlaget.