Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Vann, avløp og infrastruktur
Velg prosedyre
Pågående

Renseanlegg

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Tilbudskonkurranse
Involverte aktører: Forsvarsbygg
Pågående

Overvåkning av kritisk infrastruktur

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Anskaffelser under 1,3 mill. kroner
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Pågående

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

Sektor: Kommunale tjenesterVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Pågående

Drift av fylkesveier i Rogaland

Sektor: Fylkeskommunale tjenesterVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Rogaland fylkeskommune
Pågående

Innovasjonspartnerskap: Staut- kjøretøysperre til å stole på

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

Sektor: TransportVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Pågående

RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

Vann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Trondheim kommune
Pågående

Nye bruløsninger

Sektor: TransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Møre og Romsdal fylkeskommune
Pågående

Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Bærum kommune Lørenskog kommune
Pågående

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Pågående

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Sektor: Vann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: GVB (Grenland Vestfold Bestiller) AS Rig – renovasjon i Grenland Sandefjord kommune Bamble kommune Holmestrand kommune Horten kommune VESAR Tønsberg renseanlegg IKS
Pågående

Tunnelsikkerhet

Sektor: IKT software og systemerTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Rehabilitering av Husebybadet, Trondheim

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Gjennomført

NODIG

Sektor: Vann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Energiutnyttelse av biogass

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Hias IKS
Gjennomført

Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

Sektor: Vann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Bergen Vann Bergen kommune
Gjennomført

Kundeinformasjon til reisende med tog

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransportVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Bane NOR
Gjennomført

Førerløse kjøretøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Avinor
Gjennomført

Oljeutfasing

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Forsvarsbygg
Gjennomført

Oljefyring ut av Oslo-skolene

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Undervisningsbygg Oslo KF