Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Transport
Velg prosedyre
Pågående

Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: The Norwegian Coastal Administration
Pågående

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

Sektor: TransportVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

Sektor: Fylkeskommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Kolumbus
Pågående

Nye bruløsninger

Sektor: TransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Møre og Romsdal fylkeskommune
Pågående

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

Sektor: Bygg og anleggFylkeskommunale tjenesterKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Støtteverktøy for Lostjenesten

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kystverket
Gjennomført

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Øyer kommune
Pågående

Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Gjøvik Kommune Hamar Kommune Lillehammer kommune Ringsaker kommune
Pågående

Zero emission delivery of goods

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Statens Innkjøpssenter
Pågående Innovasjonsløft

Klimasmart avfallstransport

Sektor: Transport
Involverte aktører: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) VESAR SeSammen (94 kommuner i Midt-Norge) FolloREN Sarpsborg kommune Asker kommune Oslo kommune BIR RfD (Drammensregionen)
Gjennomført

Miljøvennlig, helhetlig, kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Buskerud Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Viken fylkeskommune
Pågående

Tunnelsikkerhet

Sektor: IKT software og systemerTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Mobilitetstjenester for persontransport

Sektor: Transport
Involverte aktører: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Fremtidens hurtigbåter – utslippsfrie løsninger

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
Involverte aktører: Telemark Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Pågående Innovasjonsløft

Klimavennlige og førerløse ferger

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Tønsberg kommune
Gjennomført

Dronetjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Involverte aktører: Bane NOR
Gjennomført

Nasjonal reiseplanlegger

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Statens vegvesen
Gjennomført

Bedre sikkerhet i trafikken – BEST

Sektor: AnnetTransport
Involverte aktører: Statens vegvesen
Gjennomført

Kundeinformasjon til reisende med tog

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransportVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Bane NOR
Gjennomført

Førerløse kjøretøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Avinor
Gjennomført

Biogass busser

Sektor: Klima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Østfold fylkeskommune