Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Klima og miljøteknologi
Velg prosedyre
Pågående

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Troms og Finnmark fylkeskommune
Pågående

Mottak og håndtering av snø

Sektor: Klima og miljøteknologiKommunale tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Trondheim kommune Oslo kommune Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Fast Track for sirkulærøkonomi

Sektor: AnnetKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Øyer kommune Statsbygg Trøndelag fylkeskommune Bærum kommune Statens vegvesen
Pågående

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

Sektor: Bygg og anleggFylkeskommunale tjenesterKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Sirkulær emballasje for byggeplass

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Gjennomført

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Øyer kommune
Pågående

Sirkulær energiforsyning for instrumentering langs vei

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Sirkulære skillevegger i tre

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiørKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Bærum kommune Lørenskog kommune
Pågående

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Pågående

5. generasjons svømmeanlegg

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Tønsberg kommune Færder kommune
Pågående

Ski vest – ungdomsskole og barnehage

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Ski kommune Nordre Follo kommune
Pågående

Zero emission delivery of goods

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Statens Innkjøpssenter
Pågående

Automatisk miljøovervåking

Sektor: Klima og miljøteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Miljødirektoratet
Pågående

Miljøvennlige kunstgressbaner

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Østfold fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune Statsbygg Bergen kommune Bærum kommune Fredrikstad kommune Oppegård kommune Akershus Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Kristiansund kommune Lillehammer kommune Viken fylkeskommune
Gjennomført

Hov ungdomsskole – bærekraftig bygg

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Ringerike kommune
Gjennomført

Løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Rig – renovasjon i Grenland
Pågående

Færder Energipark – sambruk av smart energi og lagring av solenergi

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Vestfold Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Pågående

KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statens vegvesen Statsbygg Bane NOR
Pågående

Ombruk av byggematerialer

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiørKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Forsknings- og utviklingskontrakter
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF
Gjennomført

Miljøvennlig, helhetlig, kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Buskerud Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Viken fylkeskommune
Gjennomført

Atrå ungdomsskole med flerbrukshus

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Tinn
Gjennomført

Fremtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Bamble kommune
Gjennomført

Smart energibruk og lagring av solenergi

Sektor: Klima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Undervisningsbygg Oslo KF
Gjennomført

Fossilfri byggeplass

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Pågående

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Sektor: AnnetBygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Stjørdal kommune Melhus kommune Malvik kommune Orkdal kommune Steinkjer kommune Skaun kommune Røros kommune Åfjord kommune Vikna kommune Nærøy kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Holmen svømmehall

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Asker kommune
Gjennomført

Fyret flerbrukshus med smarte energiløsninger

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Fosnes kommune
Gjennomført

Munkerud barnehage – BVP, massivtre og Oslomodellen

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

Etablering av Færder «energifabrikk»

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Vestfold Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Pågående

Fremtidens hurtigbåter – utslippsfrie løsninger

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune Bærum kommune Vestfold Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Statsbygg Statens vegvesen Bane NOR Forsvarsbygg Zero Bellona OREEC Miljødirektoratet Vestfold og Telemark fylkeskommune Viken fylkeskommune Oslobygg KF
Gjennomført

Energiutnyttelse av biogass

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Hias IKS
Pågående Innovasjonsløft

Klimavennlige og førerløse ferger

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Tønsberg kommune
Pågående Innovasjonsløft

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune Bærum kommune Vestfold Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Statsbygg Statens vegvesen Bane NOR Forsvarsbygg Zero Bellona OREEC Miljødirektoratet Vestfold og Telemark fylkeskommune Viken fylkeskommune Oslobygg KF
Gjennomført

Nytt passivhus-sykehus i Kirkenes

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Finnmarkssykehuset HF
Gjennomført

Biogass busser

Sektor: Klima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Østfold fylkeskommune
Gjennomført

Oljeutfasing

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Forsvarsbygg
Gjennomført

Oljefyring ut av Oslo-skolene

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Undervisningsbygg Oslo KF