Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
IKT utstyr
Velg prosedyre
Pågående

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: The Norwegian Coastal Administration
Pågående

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Indre Østfold kommune Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo Universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Sømløse velferdsteknologitjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kristiansand kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) Sørlandet sykehus HF
Pågående Innovasjonsløft

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Sektor: HelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) Drammen Legevakt IKS Sykehusinnkjøp HF
Pågående Innovasjonsløft

IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Kartverket
Gjennomført

Innovativ anskaffelse av signalanlegg på Lervig sykehjem

Sektor: IKT utstyr
Involverte aktører: Stavanger kommune
Gjennomført

Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Varslingssystemer i Lyngbakken sykehjem

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Skien kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Skien kommune Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI)
Gjennomført Innovasjonsløft

Trygghetsskapande teknologi

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Lindås kommune Fjell kommune Øygarden kommune Askøy kommune
Gjennomført

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Drammen kommune
Gjennomført

Sikring av avfallsanlegg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT utstyr
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Gjennomført

Velferdsteknologi i Omsorg+

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Elektronisk medisineringsstøtte

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Larvik kommune Skedsmo kommune Bergen kommune Lørenskog kommune Voss kommune Melhus kommune Skaun kommune Bodø Kommune Malvik kommune Skien kommune Tønsberg kommune Høylandet kommune Grong kommune Midtre Gauldal kommune Fet kommune Holmestrand kommune Sande i Vestfold Færder kommune Bamble kommune Bindal kommune Ørland kommune Røst kommune Rødøy kommune Seljord kommune Bø kommune Nome kommune Sauherad kommune Røyrvik kommune Helsedirektoratet Lillestrøm kommune Trondheim kommune
Gjennomført

Kundeinformasjon til reisende med tog

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransportVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Bane NOR
Gjennomført

Synstekniske hjelpemidler

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Nav
Gjennomført

Kommunikasjonshjelpemidler for NAV´s brukere

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Nav