Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Pågående

DIPLOM: Digital løsning for gjenbruk og ombruk av byggematerialer

Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Fangstinnretning for pukkellaks

Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsforvalterens fellestjenester Miljødirektoratet
Pågående

Nytt helsekvartal på Ålgård

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenesterKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Pris- og designkonkurranse
Involverte aktører: Gjesdal kommune
Pågående

Digitalt prøvesystem

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HKdir)
Pågående

Mobil energi til utslippsfri byggeplass

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Forsknings- og utviklingskontrakter
Involverte aktører: Skagerak Energi AS
Pågående

StartOff – kompetanseutveksling i staten

Sektor: Digitalisering av tjenesterKommunale tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Pågående

Startoff Tenk sirkulært

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKlima og miljøteknologiKommunale tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Oslo kommune
Pågående

StartOff – deling av kommunalt utstyr

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologiKommunale tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Oslo kommune
Pågående

Nytt helsekvartal i Aksdal

Sektor: Bygg og anleggVelferdsteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Tysvær kommune
Pågående

Autoskår – måling av vitale parametere på akuttmottak.

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: St. Olavs Hospital HF
Pågående

Teknologiassistert opplæring i klinisk ferdigheter i psykisk helse

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: St. Olavs Hospital HF
Pågående

StartOff – Detaljerte transportdata

Sektor: Transport
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Troms og Finnmark fylkeskommune
Gjennomført

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Statsbygg Statens vegvesen Bærum kommune Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) OREEC Miljødirektoratet Bellona Vestfold Fylkeskommune Forsvarsbygg Bane NOR
Pågående

Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerIKT utstyrTransport
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Lillestrøm kommune
Gjennomført

Sensor i sandfang

Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Pågående

Fremtidens ambulansebåt

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterKlima og miljøteknologiTransportVelferdsteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Sykehusinnkjøp HF Helgelandssykehuset
Pågående

Data fra kjøretøy

Sektor: Bygg og anleggTransport
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Sammen om slambehandling

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Tønsberg renseanlegg IKS Porsgrunn kommune Drammen kommune
Gjennomført

StartOff – Mer klimavennlig innkjøp

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKlima og miljøteknologiKommunale tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen
Pågående

StartOff – Bedre tjenestetilbud for syklister

Sektor: Transport
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Bane NOR
Pågående

StartOff – Gamingpark

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Larvik kommune
Pågående

StartOff – Trygg sykkelparkering

Sektor: AnnetTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Bane NOR
Pågående

Nye fallunderlag

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Oslobygg KF Bergen kommune
Pågående

Tørket blodplasma

Sektor: AnnetHelsetjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF Helse Vest RHF
Pågående

CRANE

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Kristiansand kommune Arendal kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse)
Pågående

Innovasjonspartnerskap Smart Data

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKommunale tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Hamar Kommune Hias IKS HIKT (Hedmark IKT)
Pågående

StartOff – Arrangørvennlig by

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKommunale tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Fredrikstad kommune
Pågående

FangstID

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyr
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Fiskeridirektoratet
Pågående

Sellikdalen renseanlegg

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Kongsberg kommune
Pågående

StartOff – Smart tilgang på bysykler

Sektor: Fylkeskommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Kolumbus
Pågående

Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Bærum kommune
Pågående

Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Lørenskog kommune
Gjennomført

Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

Sektor: Bygg og anleggKommunale tjenester
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Tysvær kommune
Pågående

Digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video inkl opptak som inneholder fortrolige data

Sektor: IKT software og systemer
Involverte aktører: NTNU
Pågående

Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Nesodden kommune Sykehusinnkjøp HF Sykehuspartner HF
Pågående

StartOff – En god overgang til en ny arbeidshverdag

Sektor: AnnetDigitalisering av tjenesterInnredning og interiør
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Patentstyret
Pågående

KlimaDigital

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

Sektor: Bygg og anleggTransport
Involverte aktører: Vestfold og Telemark fylkeskommune Statens vegvesen Nye Veier AS Rogaland fylkeskommune Viken fylkeskommune Innlandet fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Nordland fylkeskommune Troms og Finnmark fylkeskommune
Pågående

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Troms og Finnmark fylkeskommune
Pågående

Nye samarbeidsformer rundt boligsosiale utfordringer

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Lørenskog kommune
Pågående

Felles kommunal journal (FKJ)

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: KS
Gjennomført

StartOff – På vei til jobb, avklaring unge

Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Nav
Gjennomført

FoU: Hva er digital kompetanse?

Sektor: Digitalisering av tjenesterKommunale tjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: KS
Pågående

StartOff – Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

Sektor: Kommunale tjenesterVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Pågående

StartOff – Overvåkning av kritisk infrastruktur

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Pågående

Renseanlegg

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Tilbudskonkurranse
Involverte aktører: Forsvarsbygg
Gjennomført

FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

Sektor: Kommunale tjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: KS
Pågående

Drift av fylkesveier i Rogaland

Sektor: Fylkeskommunale tjenesterVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Rogaland fylkeskommune
Gjennomført

StartOff – Automatisk arkivering av epost

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Arkivverket
Gjennomført

StartOff – Finn frem på Sunnaas sykehus

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF
Pågående

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

NAV Human

Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: NAV Vestland Nav
Gjennomført

StartOff – Rekrutteringsløsning for brukertester

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Nav
Pågående

Innovasjonspartnerskap: Staut- kjøretøysperre til å stole på

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: The Norwegian Coastal Administration
Pågående

Innovasjonspartnerskap: Smarte vegger

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiørKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

Digital innbyggerdialog – webløsning

Sektor: Digitalisering av tjenesterKommunale tjenester
Involverte aktører: Skien kommune
Gjennomført

Dagsturhytter i Rogaland

Sektor: Bygg og anleggFylkeskommunale tjenesterKommunale tjenester
Prosedyre:Tilbudskonkurranse
Involverte aktører: Rogaland fylkeskommune
Pågående

Evaluering av tiltaksutvikling i «Sammen Mot» – forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

Sektor: HelsetjenesterKommunale tjenester
Involverte aktører: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

Sektor: Fylkeskommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Kolumbus
Pågående

Sikkerhetsovervåkning og løsninger

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Nav
Pågående

Fleksible, mobile og bærekraftige bygg

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Forsvarsbygg
Gjennomført

Rammeavtale Facility Services

Sektor: Renhold
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Skatteetaten
Pågående

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Indre Østfold kommune Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo Universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

SMELT

Sektor: Klima og miljøteknologiKommunale tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Trondheim kommune Oslo kommune Trøndelag fylkeskommune
Pågående

RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

Vann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Trondheim kommune
Pågående

Sømløse velferdsteknologitjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kristiansand kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) Sørlandet sykehus HF
Gjennomført

Digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger

Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: NTNU
Pågående

Nye bruløsninger

Sektor: TransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Møre og Romsdal fylkeskommune
Gjennomført

Ny konsesjonsavtale utslippsfri turistferge Geiranger – Hellesylt

Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Møre og Romsdal fylkeskommune
Gjennomført

Fast Track for sirkulærøkonomi

Sektor: AnnetKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Øyer kommune Statsbygg Trøndelag fylkeskommune Bærum kommune Statens vegvesen
Pågående

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

Sektor: Bygg og anleggFylkeskommunale tjenesterKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Støtteverktøy for Lostjenesten

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kystverket
Gjennomført

Sirkulær emballasje for byggeplass

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Gjennomført

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Øyer kommune
Gjennomført

Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Statens vegvesen
Gjennomført

Sirkulære skillevegger i tre

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiørKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

Automatisk bagasjehåndtering

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Avinor
Pågående

Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Bærum kommune Lørenskog kommune
Pågående

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Regionrådet Nord Gudbrandsdal
Gjennomført

Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

Sektor: Annet
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: KS
Gjennomført

Norsk produksjon av åndedrettsvern

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sykehusinnkjøp HF Helse Sør-Øst RHF
Gjennomført

Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF
Gjennomført

Nettverk for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Husbanken
Pågående

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Sektor: Vann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: GVB (Grenland Vestfold Bestiller) AS Rig – renovasjon i Grenland Sandefjord kommune Bamble kommune Holmestrand kommune Horten kommune VESAR Tønsberg renseanlegg IKS
Pågående

5. generasjons svømmeanlegg

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Tønsberg kommune Færder kommune
Gjennomført

Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Gjøvik Kommune Hamar Kommune Lillehammer kommune Ringsaker kommune
Gjennomført

Smart Digital Eiendomsledelse

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Nittedal eiendom KF
Pågående

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Bodø Kommune
Pågående

Innebygd arkivering

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Forsknings- og utviklingskontrakter
Involverte aktører: Arkivverket
Pågående

Sirkulær anskaffing av møblar

Sektor: Innredning og interiørTekstiler
Involverte aktører: Hordaland Fylkeskommune Bergen kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Pågående

Sveiseteknologi til bruer

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: St. Olavs Hospital HF
Pågående

Ski vest – ungdomsskole og barnehage

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Ski kommune Nordre Follo kommune
Gjennomført

Anskaffelse av system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Udir – Utdanningsdirektoratet
Pågående

Zero emission delivery of goods

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Statens Innkjøpssenter
Gjennomført Innovasjonsløft

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Sektor: HelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Vestre Viken HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Automatisk miljøovervåking

Sektor: Klima og miljøteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Miljødirektoratet
Gjennomført

Miljøvennlige kunstgressbaner

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Østfold fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune Statsbygg Bergen kommune Bærum kommune Fredrikstad kommune Oppegård kommune Akershus Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Kristiansund kommune Lillehammer kommune Viken fylkeskommune
Gjennomført

Hov ungdomsskole – bærekraftig bygg

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Ringerike kommune
Gjennomført

Information, Councelling and Legal Assistance for refugees

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Norwegian Refugee Council
Gjennomført

Sikkerhet, lås og beslag, NSD

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF
Pågående

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Påmelding- og konferanseverktøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterKommunale tjenester
Involverte aktører: Viken fylkeskommune
Pågående

Trygghetsskapende teknologi

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Involverte aktører: Drammen
Gjennomført

Løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Rig – renovasjon i Grenland
Gjennomført

«Nytt»fylkeshus

Sektor: Bygg og anleggFylkeskommunale tjenester
Involverte aktører: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

System for delegering av myndighet og tilgangsstyring

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Kystverket
Pågående Innovasjonsløft

IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Kartverket
Gjennomført

Avfallsfrie byggeplasser

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Sandnes eiendomsselskap KF Stavanger kommune Statsbygg Bergen kommune Bærum kommune Trondheim kommune Tromsø kommune Kristiansand kommune Drammen kommune Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune, Omsorgsbygg KF
Pågående

Lagring og håndtering av mediefiler

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Statped
Pågående

Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Ringerike kommune Sigdal kommune Modum kommune Kongsberg kommune Skien kommune Porsgrunn kommune Vestfold Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Nedre Eiker kommune Drammen kommune Notodden kommune Larvik kommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Pågående Innovasjonsløft

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenesterInnredning og interiørVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Ringsaker kommune
Pågående

Ibsenbiblioteket – digitalisering og tjenesteinnovasjon

Sektor: Digitalisering av tjenester
Involverte aktører: Skien kommune
Pågående

Færder Energipark – sambruk av smart energi og lagring av solenergi

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Vestfold Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Livsvitenskapsbygget – Universitetet i Oslo

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Statsbygg
Gjennomført Innovasjonsløft

Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Gjennomført

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo kommune Sunnaas Sykehus HF Senter for fremtidig helse – C3
Pågående

KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statens vegvesen Statsbygg Bane NOR
Gjennomført

Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: NTNU
Pågående

Nye ERP-løsninger og -plattform

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Værnesregionen Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Pågående Innovasjonsløft

Nye løsninger for bro og fjordkrysninger

Sektor: Bygg og anlegg
Gjennomført

Digitale oppvekstsystemer – systemstøtte for spesialpedagogikk

Sektor: IKT software og systemer
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Ombruk av byggematerialer

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiørKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Forsknings- og utviklingskontrakter
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF
Pågående Innovasjonsløft

Smart city- Bred mobilisering bidrar til ny bransjestandard for digitalisering av bygg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Statsbygg Bergen kommune
Pågående

Bedre bestilling av sikrere skytjenester

Sektor: IKT software og systemer
Involverte aktører: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Kristiansand kommune Nav Politiets fellestjenester Drammen kommune Statens vegvesen Direktoratet for økonomistyring Ringerike kommune Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Norsk Helsenett SF Likestillings og diskrimineringsombudet OsloMet- storbyuniversitetet Landbruksdirektoratet Den norske opera Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Statens legemiddelverk
Pågående Innovasjonsløft

Klimasmart avfallstransport

Sektor: Transport
Involverte aktører: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) VESAR SeSammen (94 kommuner i Midt-Norge) FolloREN Sarpsborg kommune Asker kommune Oslo kommune BIR RfD (Drammensregionen)
Gjennomført

Robotisering

Sektor: Digitalisering av tjenester
Involverte aktører: Helsedirektoratet OsloMet- storbyuniversitetet Asker kommune Buskerud Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Utlendingsdirektoratet Oslo kommune Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Lånekassen Helse Vest IKT Direktoratet for sikkerhet og beredskap Oslo Kemnerkontor Statens Sivilrettsforvaltning Kystverket Skatteetaten Brønnøysundregisterne Oppland Fylkeskommune Vanylven kommune Statens pensjonskasse Sandefjord kommune Nordre land kommune Fredrikstad kommune Lørenskog kommune Statped Larvik kommune Forsvaret Nord-Fron kommune Politiets fellestjenester
Gjennomført

Fulldigitalisert bo- og dagsenter

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Skien kommune
Gjennomført

Drift av IKT

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Marker kommune
Pågående

Utbygging av sentrumsområde i Hov

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Søndre Land
Gjennomført

Infrastruktur for digitale læremidler

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Gjennomført

Miljøvennlig, helhetlig, kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Buskerud Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Viken fylkeskommune
Gjennomført

Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Sektor: Annet
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Gjennomført

Atrå ungdomsskole med flerbrukshus

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Tinn
Pågående

Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Sandefjord kommune
Pågående

Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Kongsbergregionen
Gjennomført

Fremtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Bamble kommune
Gjennomført

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sørum kommune Fet kommune Skedsmo kommune Lillestrøm kommune
Gjennomført

Tunnelsikkerhet

Sektor: IKT software og systemerTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statens vegvesen
Gjennomført

1000 bygg – 10000 muligheter: Smartere drift og vedlikehold

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Bergen kommune
Gjennomført

Smart energibruk og lagring av solenergi

Sektor: Klima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Undervisningsbygg Oslo KF
Pågående

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Værnesregionen Åfjord kommune Ørland kommune Verdal kommune Vikna kommune Steinkjer kommune Snåsa kommune Inderøy kommune Bjugn kommune Melhus kommune Midtre Gauldal kommune Skaun kommune Orkdal kommune Frøya kommune Verran kommune Oppdal kommune Hitra kommune Meldal kommune Roan kommune
Gjennomført

Glommasvingen skole

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sør-Odal kommune
Gjennomført

Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

Sektor: Velferdsteknologi
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Halden kommune
Gjennomført

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Gjennomført

Ny Mjøsbru i tre

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Statens vegvesen Nye Veier AS
Gjennomført

Havnebygg i massivtre

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Borg Havn
Gjennomført

Labakken skole

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Nøtterøy kommune
Pågående

Nytt Sykehus i Drammen

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF
Gjennomført

Felles digitale løsninger for oppvekstsektoren

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Hurum kommune Røyken kommune Asker kommune
Gjennomført

Innovativ anskaffelse av signalanlegg på Lervig sykehjem

Sektor: IKT utstyr
Involverte aktører: Stavanger kommune
Gjennomført

Skole i massivtre

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Elverum kommune
Gjennomført

Fossilfri byggeplass

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

Læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Osen kommune Vikna kommune Namsos kommune Namsskogan kommune Høylandet kommune
Pågående

Rehabilitering av Husebybadet, Trondheim

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Pågående

Nytt undervisningsbygg med idrettsfasiliteter

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Statsbygg
Gjennomført

Utvikling av digitale tjenester

Sektor: Digitalisering av tjenester
Involverte aktører: Skien kommune
Pågående

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Sektor: AnnetBygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Stjørdal kommune Melhus kommune Malvik kommune Orkdal kommune Steinkjer kommune Skaun kommune Røros kommune Åfjord kommune Vikna kommune Nærøy kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Lokaliseringsteknologi

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Pågående

Nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF Sykehusbygg HF
Pågående

Nye og bedre IT-løsninger for saksbehandling

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Gjennomført

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Nye oppvekstadministrative systemer (IKT)

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Pågående

Røros bo- og velferdssenter

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Røros kommune
Gjennomført

Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Involverte aktører: Ålesund kommune Aukra kommune Norddal kommune Rauma kommune Sandøy kommune Skodje kommune Stranda kommune Sula kommune Sykkylven kommune Volda kommune Ørsta kommune Ørskog kommune Arena for læring om velferdsteknologi, ALV-Møre og Romsdal
Pågående

Vikna helse- og omsorgssenter. Helse for framtida.

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Vikna kommune
Pågående

Nytt helsehus med omsorgsboliger

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Stjørdal kommune
Pågående

Mobilitetstjenester for persontransport

Sektor: Transport
Involverte aktører: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Holmen svømmehall

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Asker kommune
Gjennomført

Fyret flerbrukshus med smarte energiløsninger

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Fosnes kommune
Gjennomført

Munkerud barnehage – BVP, massivtre og Oslomodellen

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

Etablering av Færder «energifabrikk»

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Vestfold Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Pågående

Fremtidens hurtigbåter – utslippsfrie løsninger

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Rehabilitering av Kviteseid skole

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Kviteseid kommune
Gjennomført

NODIG

Sektor: Vann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
Involverte aktører: Telemark Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Pågående

Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Kviteseid kommune
Pågående

Granåsen utvikles for fremtiden

Sektor: Bygg og anlegg
Gjennomført

Digital starthjelp for innovative anskaffelser

Sektor: IKT software og systemer
Involverte aktører: LUP
Gjennomført

Ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Justervesenet
Gjennomført

Fremtidens baderomsløsninger er her snart!

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Pågående

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Sykehusbygg HF
Pågående

Nye Førde sjukehus

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Sykehusbygg HF
Gjennomført

Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Varslingssystemer i Lyngbakken sykehjem

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Skien kommune
Gjennomført

Aktivisering og egenmestring

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Stavanger kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Skien kommune Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI)
Gjennomført

Flerbrukshall

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Fyresdal kommune
Gjennomført

Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Kongsbergregionen Værnesregionen Tromsø kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Trygghetsskapande teknologi

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Lindås kommune Fjell kommune Øygarden kommune Askøy kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehage og skole

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Kongsbergregionen
Gjennomført

Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Telemark Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Drammen kommune
Pågående

Nytt universitetssjukehus i Stavanger

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Sykehusbygg HF
Gjennomført

Sikring av avfallsanlegg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT utstyr
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Gjennomført

Bedre inneklima i eksisterende bygg

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Bergen kommune Undervisningsbygg Oslo KF
Gjennomført

Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Stavanger kommune
Gjennomført

Velferdsteknologi i Omsorg+

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Energiutnyttelse av biogass

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Hias IKS
Pågående Innovasjonsløft

Klimavennlige og førerløse ferger

Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
Involverte aktører: Tønsberg kommune
Gjennomført

Omsorgsboliger i Lyngdal og Falu kommuner

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Lyngdal kommune
Pågående Innovasjonsløft

Digital løsning for oppvekstsektoren

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Drammen kommune
Gjennomført

Ny velferdsteknologi i Verdal

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Verdal kommune
Gjennomført

Digital eksamen for universitets- og høgskolesektoren

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: UNINETT AS NTNU
Gjennomført

Nytt passivhus-sykehus i Kirkenes

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Finnmarkssykehuset HF
Gjennomført Innovasjonsløft

Elektronisk medisineringsstøtte

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Larvik kommune Skedsmo kommune Bergen kommune Lørenskog kommune Voss kommune Melhus kommune Skaun kommune Bodø Kommune Malvik kommune Skien kommune Tønsberg kommune Høylandet kommune Grong kommune Midtre Gauldal kommune Fet kommune Holmestrand kommune Sande i Vestfold Færder kommune Bamble kommune Bindal kommune Ørland kommune Røst kommune Rødøy kommune Seljord kommune Bø kommune Nome kommune Sauherad kommune Røyrvik kommune Helsedirektoratet Lillestrøm kommune Trondheim kommune
Gjennomført

Ny helsevakt

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Nye Jordal Amfi – en energieffektiv ishall

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

Dronetjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Involverte aktører: Bane NOR
Gjennomført

Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

Sektor: Vann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Bergen Vann Bergen kommune
Gjennomført

LæringsAPP for smarttelefoner

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Norad
Gjennomført

Elektroniske mannskapslister

Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Barnehage i massivtre, Fagerlund

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Gran kommune
Gjennomført

Ungdomsprosjektet – arbeids- og helsefremmende aktiviteter

Sektor: Annet
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Nasjonal reiseplanlegger

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Statens vegvesen
Gjennomført

Trygghetsskapende produkter

Sektor: Helsetjenester
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Bærum kommune Asker kommune
Gjennomført

Bedre sikkerhet i trafikken – BEST

Sektor: AnnetTransport
Involverte aktører: Statens vegvesen
Gjennomført

Kundeinformasjon til reisende med tog

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransportVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Bane NOR
Pågående

Modernisering av Folkeregisteret

Sektor: IKT software og systemer
Involverte aktører: Skatteetaten
Gjennomført

Materialbruk nytt terminalbygg T2

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
Involverte aktører: Oslo Lufthavn AS
Gjennomført

Mat på døren til eldre hjemmeboende

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Gjennomført

Førerløse kjøretøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Avinor
Gjennomført

Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Nittedal kommune
Gjennomført

Lindeberg omsorgsbygg, nybygg

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

Nytt jakkekonsept for Politiet

Sektor: Tekstiler
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Politiets fellestjenester
Gjennomført

ByggLett – selvbetjening for enkle byggsaker

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Direktoratet for byggkvalitet- DiBK
Gjennomført

Biogass busser

Sektor: Klima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Østfold fylkeskommune
Pågående

Registreringsverktøy til helse og omsorgssektoren

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Ny gang- og sykkelbro i tre

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Etnedal kommune
Gjennomført

Oljeutfasing

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Forsvarsbygg
Gjennomført

Synstekniske hjelpemidler

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Nav
Gjennomført

Materialbruk i Den Norske Opera & Ballett

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
Involverte aktører: Statsbygg
Gjennomført

Inkontinensprodukter

Sektor: Helsetjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Nytt Østfoldsykehus

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF
Gjennomført

Oljefyring ut av Oslo-skolene

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Undervisningsbygg Oslo KF
Gjennomført

Kommunikasjonshjelpemidler for NAV´s brukere

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Nav