Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
IKT software og systemer
Velg prosedyre
Pågående

System for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Overvåkning av kritisk infrastruktur

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Anskaffelser under 1,3 mill. kroner
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Pågående

Felles kommunal journal (FKJ)

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: KS
Pågående

Automatisk arkivering av epost

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Arkivverket
Pågående

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Rekrutteringsløsning for brukertester

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Nav
Pågående

Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: The Norwegian Coastal Administration
Pågående

Sikkerhetsovervåkning og løsninger

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Nav
Pågående

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Indre Østfold kommune Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo Universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Sømløse velferdsteknologitjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kristiansand kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) Sørlandet sykehus HF
Gjennomført

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Øyer kommune
Pågående

Innebygd arkivering

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Forsknings- og utviklingskontrakter
Involverte aktører: Arkivverket
Pågående

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: St. Olavs Hospital HF
Gjennomført

Anskaffelse av system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Udir – Utdanningsdirektoratet
Pågående Innovasjonsløft

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Sektor: HelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) Drammen Legevakt IKS Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Information, Councelling and Legal Assistance for refugees

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Tilbudskonkurranse
Involverte aktører: Norwegian Refugee Council
Pågående

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Gjennomført

System for delegering av myndighet og tilgangsstyring

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Kystverket
Pågående Innovasjonsløft

IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Kartverket
Gjennomført Innovasjonsløft

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo kommune Sunnaas Sykehus HF Senter for fremtidig helse – C3
Pågående

Nye ERP-løsninger og -plattform

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Værnesregionen Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Digitale oppvekstsystemer – systemstøtte for spesialpedagogikk

Sektor: IKT software og systemer
Involverte aktører: Trondheim kommune
Pågående

Bedre bestilling av sikrere skytjenester

Sektor: IKT software og systemer
Involverte aktører: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Kristiansand kommune Nav Politiets fellestjenester Drammen kommune Statens vegvesen Direktoratet for økonomistyring Ringerike kommune Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Norsk Helsenett SF Likestillings og diskrimineringsombudet OsloMet- storbyuniversitetet Landbruksdirektoratet Den norske opera Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Statens legemiddelverk
Gjennomført

Drift av IKT

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Marker kommune
Pågående

Infrastruktur for digitale læremidler

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Pågående

Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Sandefjord kommune
Gjennomført

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sørum kommune Fet kommune Skedsmo kommune Lillestrøm kommune
Pågående

Tunnelsikkerhet

Sektor: IKT software og systemerTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående Innovasjonsløft

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Gjennomført

Felles digitale løsninger for oppvekstsektoren

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Hurum kommune Røyken kommune Asker kommune
Pågående

Nye og bedre IT-løsninger for saksbehandling

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Gjennomført

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Nye oppvekstadministrative systemer (IKT)

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
Involverte aktører: Telemark Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Digital starthjelp for innovative anskaffelser

Sektor: IKT software og systemer
Involverte aktører: Nasjonalt program for leverandørutvikling
Gjennomført

Ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Justervesenet
Gjennomført

Varslingssystemer i Lyngbakken sykehjem

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Skien kommune
Gjennomført

Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: Kongsbergregionen Værnesregionen Tromsø kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehage og skole

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Kongsbergregionen
Gjennomført

Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Telemark Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Drammen kommune
Gjennomført

Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Stavanger kommune
Gjennomført

Velferdsteknologi i Omsorg+

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune
Pågående Innovasjonsløft

Digital løsning for oppvekstsektoren

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Drammen kommune
Gjennomført

Digital eksamen for universitets- og høgskolesektoren

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: UNINETT AS NTNU
Gjennomført Innovasjonsløft

Elektronisk medisineringsstøtte

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Larvik kommune Skedsmo kommune Bergen kommune Lørenskog kommune Voss kommune Melhus kommune Skaun kommune Bodø Kommune Malvik kommune Skien kommune Tønsberg kommune Høylandet kommune Grong kommune Midtre Gauldal kommune Fet kommune Holmestrand kommune Sande i Vestfold Færder kommune Bamble kommune Bindal kommune Ørland kommune Røst kommune Rødøy kommune Seljord kommune Bø kommune Nome kommune Sauherad kommune Røyrvik kommune Helsedirektoratet Lillestrøm kommune Trondheim kommune
Gjennomført

Ny helsevakt

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

LæringsAPP for smarttelefoner

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Norad
Gjennomført

Nasjonal reiseplanlegger

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Statens vegvesen
Gjennomført

Kundeinformasjon til reisende med tog

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransportVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Bane NOR
Pågående

Modernisering av Folkeregisteret

Sektor: IKT software og systemer
Involverte aktører: Skatteetaten
Gjennomført

ByggLett – selvbetjening for enkle byggsaker

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Direktoratet for byggkvalitet- DiBK