Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Digitalisering av tjenester
Velg prosedyre
Pågående

System for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Troms og Finnmark fylkeskommune
Pågående

Overvåkning av kritisk infrastruktur

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Anskaffelser under 1,3 mill. kroner
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Gjennomført

FoU: Hva er digital kompetanse?

Sektor: Digitalisering av tjenesterKommunale tjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: KS
Pågående

På vei til jobb – avklaring unge

Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Nav
Pågående

Felles kommunal journal (FKJ)

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: KS
Pågående

Finn frem på Sunnaas sykehus

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF
Pågående

Automatisk arkivering av epost

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Arkivverket
Pågående

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

NAV Human

Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: NAV Øygarden
Pågående

Rekrutteringsløsning for brukertester

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Nav
Pågående

Digital innbyggerdialog – webløsning

Sektor: Digitalisering av tjenesterKommunale tjenester
Involverte aktører: Skien kommune
Pågående

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Indre Østfold kommune Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo Universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Sømløse velferdsteknologitjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kristiansand kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) Sørlandet sykehus HF
Pågående

Støtteverktøy for Lostjenesten

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kystverket
Gjennomført

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Øyer kommune
Pågående

Automatisk bagasjehåndtering

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Avinor
Pågående

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Pågående

Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF
Pågående

Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Gjøvik Kommune Hamar Kommune Lillehammer kommune Ringsaker kommune
Pågående

Smart Digital Eiendomsledelse

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Nittedal eiendom KF
Pågående

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Bodø Kommune
Pågående

Innebygd arkivering

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Forsknings- og utviklingskontrakter
Involverte aktører: Arkivverket
Pågående

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: St. Olavs Hospital HF
Gjennomført

Anskaffelse av system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Udir – Utdanningsdirektoratet
Pågående

Information, Councelling and Legal Assistance for refugees

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Tilbudskonkurranse
Involverte aktører: Norwegian Refugee Council
Pågående

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Gjennomført

System for delegering av myndighet og tilgangsstyring

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Kystverket
Pågående

Lagring og håndtering av mediefiler

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Statped
Pågående

Ibsenbiblioteket – digitalisering og tjenesteinnovasjon

Sektor: Digitalisering av tjenester
Involverte aktører: Skien kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo kommune Sunnaas Sykehus HF Senter for fremtidig helse – C3
Pågående Innovasjonsløft

Smart city- Bred mobilisering bidrar til ny bransjestandard for digitalisering av bygg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Statsbygg Bergen kommune
Pågående

Robotisering

Sektor: Digitalisering av tjenester
Involverte aktører: Helsedirektoratet OsloMet- storbyuniversitetet Asker kommune Buskerud Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Utlendingsdirektoratet Oslo kommune Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Lånekassen Helse Vest IKT Direktoratet for sikkerhet og beredskap Oslo Kemnerkontor Statens Sivilrettsforvaltning Kystverket Skatteetaten Brønnøysundregisterne Oppland Fylkeskommune Vanylven kommune Statens pensjonskasse Sandefjord kommune Nordre land kommune Fredrikstad kommune Lørenskog kommune Statped Larvik kommune Forsvaret Nord-Fron kommune Politiets fellestjenester
Gjennomført

Fulldigitalisert bo- og dagsenter

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Skien kommune
Pågående

Infrastruktur for digitale læremidler

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Pågående

Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Sandefjord kommune
Gjennomført

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sørum kommune Fet kommune Skedsmo kommune Lillestrøm kommune
Pågående

1000 bygg – 10000 muligheter: Smartere drift og vedlikehold

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Bergen kommune
Pågående Innovasjonsløft

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Gjennomført

Felles digitale løsninger for oppvekstsektoren

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Hurum kommune Røyken kommune Asker kommune
Gjennomført

Utvikling av digitale tjenester

Sektor: Digitalisering av tjenester
Involverte aktører: Skien kommune
Pågående

Nye og bedre IT-løsninger for saksbehandling

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Gjennomført

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
Involverte aktører: Telemark Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Aktivisering og egenmestring

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Stavanger kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Skien kommune Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI)
Gjennomført

Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: Kongsbergregionen Værnesregionen Tromsø kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehage og skole

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Kongsbergregionen
Gjennomført

Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Telemark Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Drammen kommune
Gjennomført

Sikring av avfallsanlegg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT utstyr
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Gjennomført

Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Stavanger kommune
Pågående Innovasjonsløft

Digital løsning for oppvekstsektoren

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Drammen kommune
Gjennomført

Digital eksamen for universitets- og høgskolesektoren

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: UNINETT AS NTNU
Gjennomført Innovasjonsløft

Elektronisk medisineringsstøtte

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Larvik kommune Skedsmo kommune Bergen kommune Lørenskog kommune Voss kommune Melhus kommune Skaun kommune Bodø Kommune Malvik kommune Skien kommune Tønsberg kommune Høylandet kommune Grong kommune Midtre Gauldal kommune Fet kommune Holmestrand kommune Sande i Vestfold Færder kommune Bamble kommune Bindal kommune Ørland kommune Røst kommune Rødøy kommune Seljord kommune Bø kommune Nome kommune Sauherad kommune Røyrvik kommune Helsedirektoratet Lillestrøm kommune Trondheim kommune
Gjennomført

Ny helsevakt

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Dronetjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Involverte aktører: Bane NOR
Gjennomført

LæringsAPP for smarttelefoner

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Involverte aktører: Norad
Gjennomført

Nasjonal reiseplanlegger

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Statens vegvesen
Gjennomført

Mat på døren til eldre hjemmeboende

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Gjennomført

Førerløse kjøretøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Avinor
Gjennomført

Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Nittedal kommune
Gjennomført

ByggLett – selvbetjening for enkle byggsaker

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Direktoratet for byggkvalitet- DiBK