Zero

«ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger – det grønne skiftet. ZERO jobber kompromissløst med å realisere gode klimaløsninger som reduserer utslippene direkte og er spydspisser for nullutslippssamfunnet.»

Zero jobber også aktivt med å få det offentlige til å strategisk ta i bruk anskaffelse for grønne løsninger; såkalte «grønne innkjøp». Organisasjonen bidrar også inn i fellesinitiativet «Utslippsfrie byggeplasser».

Kontaktinformasjon

Marit Vea
Marit Vea, rådgiver treffes på: marit.vea@zero.no eller 97723431