Tinn

Tinn kommune ligger nord-øst i Telemark. Kommunen grenser mot Telemarkskommunene Vinje i vest og Seljord, Hjartdal, Notodden i sør. Østover grenser kommunen mot Buskerudkommunene Flesberg, Rollag og i nord mot Nore/Uvdal. Tinn kommune er omtrent så stor som Vestfold fylke med et totalareal på drøye 2 million dekar. Tinn kommune har vedtatt Rjukan på Verdensarvlista som et hovedsatsingsområde i sin kommuneplan, og dette gjenspeiler seg i Tinn kommunes strategiske næringsplan, Tinn kommunes kulturplan, kommunedelplan Rjukan m.m.

Det er i dag noe over 6000 innbyggere i Tinn kommune.

 

Relaterte anskaffelser (1)

Atrå ungdomsskole med flerbrukshus

Tinn kommune skal bygge ny ungdomsskole med tilhørende flerbrukshus. Det er ønskelig at den nye ungdomsskolen kobles direkte inntil dagens barneskole og også tilpasses funksjoner i SFO, slik at skoleanlegget fremstår som en integrert 1-10 skole. I tillegg skal dagens…