Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester i Innlandet.

Relaterte anskaffelser (1)

Prehospital video i samhandling (PreViS2)

Videokommunikasjon tilrettelegger for bedre veiledning fra lege til ambulansepersonell. Pasienter avklares tidligere når leger får mulighet til å se og vurdere pasienter digitalt, og får raskere behandling, av paramedic eller annet helsepersonell på stedet. Helsepersonell få bistand til å gjøre…