Steinkjerbygg KF

Steinkjerbygg KF (kommunalt foretak) har ansvar for kjøp, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale boliger, og eier alt fra eldresenter og
omsorgsboliger til ordinære leiligheter. Steinkjerbygg har også ansvaret for utbygging av nye boliger og næringsbygg.

Kontaktinformasjon

Hjemmeside