Statsforvalterens fellestjenester

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) leverer tjenester til statsforvalterne og utvikler digitale løsninger. Formålet er raskere og tryggere saksbehandling hos statsforvalterne og i kommunene, og bedre og enklere tjenester for innbyggerne.

Statsforvalterens fellestjenester hjemmeside

Relaterte anskaffelser (1)

Fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sortering

Statsforvalteren i Troms og Finnmark får 10 millioner fra Forskningsrådet til å utvikle fiskefeller med kunstig intelligens i kampen mot pukkellaksen. Miljødirektoratet bidrar med ytterligere 4 millioner kroner. Gjennom fellene innføres det en adgangskontroll i elvemunningene, hvor kun de naturlig…