Skjervøy kommune

Skjervøy ble opprettet som kommune 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Fra Skjervøy ble 1886 Nordreisa utskilt som egen kommune (1057 personer), og i 1890 ble ytterligere et område (32 personer) overført til Nordreisa. Sine nåværende grenser fikk Skjervøy etter kommunereguleringer 1965 og 1972. Da ble henholdsvis fastlandet på østsiden av Reisafjorden overført til Kvænangen og fastlandet på vestsiden, samt søndre del av Uløya, overført til Nordreisa.

Kilde: Skjervøy kommune hjemmesider

Relaterte anskaffelser (1)

Ny barneskole på Skjervøy

Skolebygget til Skjervøy barneskole er gammelt og tilfredsstiller hverken dagens behov eller krav på flere områder. Politikerne i Skjervøy har initiert en innovativ anskaffelsesprosess for å legge til rette for at fremtidens skole med uteområde blir både bedre, mer helhetlig…