Røyken kommune

Røyken er en kommune i Buskerud og ligger på halvøya Hurumlandet. Røyken grenser i nord til Lier og Asker og i sør til Hurum.

Relaterte anskaffelser (1)

Felles digitale løsninger for oppvekstsektoren

1.januar 2020 slås kommunene Hurum, Røyken og Asker seg sammen til ny felles kommune, Asker kommune. I den forbindelse er det opprettet flere prosjekter - deriblant Prosjekt Digitale Asker 2020. Dette prosjektet omfatter integrasjon av kommunenes digitale plattformer og systemer.…