Patentstyret

Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. De bidrar til konkurransekraft og hjelper norsk næringsliv med å styrke virksomheten sin på ulike måter. Patentstyret gir kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Patentstyret skal være en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv – i tillegg til rollen som myndighetsorgan.

https://www.patentstyret.no/

Relaterte anskaffelser (1)

StartOff – En god overgang til en ny arbeidshverdag

I 2024 flytter Patentstyret inn i nye lokaler. Overgangen til aktivitetsbaserte arbeidsplasser skaper både nysgjerrighet og motforestillinger. Patentstyret ønsker hjelp til er å utvikle et kulturbyggende verktøy som kan bidra til å skape forståelse, trygghet og som kan motivere Patentstyret…