Overhalla kommune

Overhalla kommune ligger nederst i Namdalen i Nord-Trøndelag. Lakseelva Namsen og sideelva Bjøra renner gjennom kommunen. Administrasjonssenteret er Ranemsletta. Mange av kommunens yrkesaktive jobber i nabokommunen Namsos. Navnet på kommunen stammer fra norrønt (æfri halfa) og betyr «øvre halvdel», fra den tid Namdalen var delt i to sysler.

Kontaktinformasjon