Oslo Kemnerkontor

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/kemnerkontoret/

Relaterte anskaffelser (1)

Robotisering

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?