OREEC

OREEC, «OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, forskning, utdanning og offentlige aktører innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapningen for deltakerne i nettverket. OREEC er organisert som en egen avdeling i Kunnskapsbyen Lillestrøm. OREEC arbeider for at norske virksomheter skal være verdensledende innen fornybar energi og miljøteknologi.»

OREEC er involvert i og bidrar til fellesinitiativet «Utslippsfrie byggeplasser».

Relaterte anskaffelser (1)

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I 2017 initierte LUP "fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" med 9 byggherrer i ryggen. I 2019 var verdens første utslippsfrie anleggsplass en realitet, og siden har det blitt mange flere og spredning til andre land. Byggebransjen er nå i…