NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. De representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet, og består av et fellesskap med 28.000 medlemsbedrifter med 580.000 årsverk, NHO sentralt, regionkontor som dekker alle fylkene og landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.

  • NHO er en av de fem organisasjonene som utgjør styringsgruppen i Nasjonalt program for leverandørutvikling
  • NHO har styreledervervet og det administrative ansvaret for programmet

Kontaktinformasjon

Mobil

99 79 22 82