KG2021 – NTNU

Et treårig prosjekt ved NTNU, Senter for idrettsanlegg og teknologi.

KG2021 skal gjennom samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, industrielle aktører og forskningsmiljø bidra med nye og bærekraftige konsept for planlegging, bygging og drift av kunstgressbaner.

Kontaktinformasjon