Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Du finner Innovasjon Norge sine kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land. I land hvor Innovasjon Norge ikke har eget kontor drar de veksel på Norges ambassader.

Innovasjon Norge er én av fem organisasjoner som utgjør styringsgruppen for Nasjonal program for leverandørutvikling.