Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) er et foretak med hovedansvar for drift og forvaltning av kontrollromsløsninger og radioterminaler knyttet til nødnett. HDO har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 40 prosent til Helse Sør-Øst RHF og 20 prosent hver til de tre andre RHFene.

HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

HDO har et eier-, drifts- og forvaltningsansvar for alt brukerrelatert utstyr tilknyttet Nødnett i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Nødnett er et lukket og sikkert kommunikasjonsnettverk for nødetatene i Norge. HDO yter drift- og brukerstøtte for alle AMK-sentraler (113), legevaktsentraler og akuttmottak i Norge.

For mer informasjon, se; www.hdo.no