Forskningsrådet

Forskingsrådet jobbar for eit samfunn der forsking blir skapt, brukt, utfordra, verdsett og delt av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og eit meir berekraftig samfunn.

Forskningsrådet er én av fem organisasjoner som utgjør styringsgruppen for Nasjonalt program for leverandørutvikling.