Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark fylke, med sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Psykisk helsevern og rusomsorg er desentralisert og lokalisert i hele fylket.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder (Rådgiver, Hospitalitet)

Gunnar Stumo

Relaterte anskaffelser (1)

Nytt passivhus-sykehus i Kirkenes

Finnmarkssykehuset HF skulle bygge nytt sykehus i Kirkenes, fordi sykehusbygget ikke lenger var egnet til moderne sykehusdrift etter 50 års drift.