buildingSMART

buildingSMART er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Kontaktinformasjon

Nettside
<p><a href="https://buildingsmart.no/">www.buildingsmart.no/</a></p>