Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Kontaktinformasjon

Hjemmeside
<p><a href="https://www.bufdir.no/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.bufdir.no</a></p>

Relaterte anskaffelser (1)

Robotisering

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?