Pågående anskaffelse

Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

Robotisering i form av både kunstig intelligens (AI) og RPA-teknologi er svært aktuelt, og mange løsninger er under utarbeidelse. Sandefjords chatbot "Kommune-Kari" vil kunne bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid på de mer krevende oppgavene i offentlig sektor. Sandefjord kommune ønsker å se på nye løsninger som er under utarbeidelse innenfor robotisering og kunstig intelligens, som gir enda bedre og mer effektive tjenester. Hva kommunen vil etterspørre på sikt i en fremtidig anskaffelse er avhengig av dialogen med markedet.

Prosess

Forprosjekt

Forprosjekt i samarbeid med et grunderfirma som har utviklet teknologien til chatboten "Kommune-Kari".

Dialog

Sandefjord kommune inviterer i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet - til en nasjonal møteplass for innkjøpere og beslutningstakere i offentlig sektor, RPA- og AI-leverandører, fagsystemleverandører - for å diskutere temaet.

Les mer