Robotisering- Hva er mulighetsrommet og hvordan integrere dette med eksisterende løsninger?

torsdag 13. juni 2019

Fra 10:00 til 15:30

DIFI' lokaler
Grev Wedels plass 9, Oslo

Robotisering i form av både kunstig intelligens (AI) og RPA-teknologi er svært aktuelt, og mange løsninger er under utarbeidelse. Tjenester som kommune-Kari og Digifrid vil kunne bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid på de mer krevende oppgavene i offentlig sektor. I de neste årene vil det komme ny funksjonalitet og økte muligheter til å få tilgang til systemer på tvers av løsninger, samtidig som den nye personvernforordningen vektlegger sikkerhet og personvern i enda høyere grad. Offentlige aktører inviteres til å lære om mulighetsrommet, utveksle erfaringer og diskutere hvordan dette kan integreres med eksisterende løsninger?

Offentlige aktører, med Sandefjord kommune i spissen, sammen med Leverandørutviklingsprogrammet, Lånekassen, Statens Pensjonskasse og Helse Vest inviterer derfor til en nasjonal møteplass for å diskutere temaet.

Målgruppe: innkjøpere og beslutningstakere i offentlig sektor, RPA- og AI-leverandører, fagsystemleverandører

Det er meldt stor interesse for samlingen- sikre din plass ved (gratis) påmelding her! innen 6.juni.

På samlingen vil du blant annet:

  • Høre om hvilke løsninger som er under utarbeidelse innenfor robotisering og kunstig intelligens, og hvilke effekter som kan oppnås av de løsningene som finnes i kommunesektoren i dag?
  • Diskutere nye behov og løsninger samt muligheter for fri flyt av data
  • Som leverandør vil du få større innsikt i hva som ønskes fra offentlig sektor ved kommende anskaffelser
  • Som offentlig aktør vil du få større innsikt andre aktørers behov og erfaringer, samt hva leverandørmarkedet kan tilby

Agenda:

10-10.20 Innledning v/ Hanne Lystad, Leverandørutviklingsprogrammet
– Hva er innovative anskaffelser? Sammen er vi dynamitt!

10.20-10.50 Hvilke løsninger er under utarbeidelse innenfor robotisering og kunstig intelligens, hvilke effekter kan oppnås av de løsningene som finnes i kommunesektoren i dag og hva bør anskaffes fremover?
v/ Sondre Andersen og Lars Petter Kjær, Sandefjord kommune

10.50-11.05 Kunstig intelligens- erfaring fra konseptutredning i Lånekassen v/ Severin Hanssen

11.05- 11.15 Chatbots og språk-  hva betyr det egentlig? Erfaring fra Statens pensjonskasse v/ Kine Dirro Bøhlerengen

11:15 – 11:25 kaffepause

11.25-11.40 RPA for prosesseffektivisering; Erfaringer fra Helse Vest med roboten Robbie v Celie Løvslett

11.40-12.05 Chatbottens 1-2-3 – praktisk tilnærming for å løse dagens utfordringer og omfavne fremtidens muligheter. Erfaringer fra banksektoren. – v/ Ramtin Matin SpareBank 1 SR SR Bank

12.05-12.35 Det er en verden av muligheter! Kjapt innblikk og eksempler på løsninger fra varierte leverandører. Vi får høre om Kari, @else, Bottolf med flere!

12.35-12.45 Kan innovasjonspartnerskap være en måte å utvikle nye løsninger?  v/ Johan Englund Difi

12:45- 13:30 Lunch-benytt sjansen til å mingle, bli kjent med leverandører og løsninger

13:30 – 15:00 Workshop;
hvilke behov har offentlige oppdragsgivere innen robotisering (rpa/chatbot/ai+++)?
hva er mulighetsrommet?
hvordan kan vi integrere nye behov med eksisterende lønninger?
hvilke anskaffelser skjer fremover?

Deltakerne settes i mindre grupper og diskuterer med utgangspunkt i teknologivalg.