Robotisering- Hva er mulighetsrommet og hvordan integrere dette med eksisterende løsninger?

onsdag 13. juni

Fra 10:00 til 15:30

DIFI' lokaler
Grev Wedels plass 9, Oslo

Robotisering i form av både kunstig intelligens (AI) og RPA-teknologi er svært aktuelt, og mange løsninger er under utarbeidelse. Tjenester som kommune-Kari og Digifrid vil kunne bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid på de mer krevende oppgavene i offentlig sektor. I de neste årene vil det komme ny funksjonalitet og økte muligheter til å få tilgang til systemer på tvers av løsninger, samtidig som den nye personvernforordningen vektlegger sikkerhet og personvern i enda høyere grad. Offentlige aktører inviteres til å lære om mulighetsrommet, utveksle erfaringer og diskutere hvordan dette kan integreres med eksisterende løsninger?

Offentlige aktører, med Sandefjord kommune i spissen, sammen med Leverandørutviklingsprogrammet inviterer derfor til en nasjonal møteplass for å diskutere temaet.

Målgruppe: innkjøpere og beslutningstakere i offentlig sektor, RPA- og AI-leverandører, fagsystemleverandører

Det er meldt stor interesse for samlingen- sikre din plass ved (gratis) påmelding her!

Detaljert agenda kommer, men på samlingen vil du blant annet:

  • Høre om hvilke løsninger som er under utarbeidelse innenfor robotisering og kunstig intelligens, og hvilke effekter som kan oppnås av de løsningene som finnes i kommunesektoren i dag?
  • Diskutere nye behov og løsninger samt muligheter for fri flyt av data
  • Som leverandør vil du få større innsikt i hva som ønskes fra offentlig sektor ved kommende anskaffelser
  • Som offentlig aktør vil du få større innsikt andre aktørers behov og erfaringer, samt hva leverandørmarkedet kan tilby