prosjektblogg

Komplekst sykehusprosjekt i Førde søker dialog

av Adrian Andersen

Dagens Førde sentralsjukehus er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane fylke. Sykehuset er lokalisert på Vie i Førde. Sykehusets bygningsmasse skal utvides med ca. 10.000 m2 nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus, ca. 50.000 m2.

Utfordringer man ser er bygging mens sykehuset er i drift, noen eksisterende bygg er verneverdige, kontraktsform og alternative entreprisemodeller, tildelingskriterier og oppgaveforståelse, incitament, samarbeid og involvering av lokale aktuelle tilbydere. Derfor inviteres det til dialogmøte og til påfølgende en-til-en-møter etter 20. mars.

Prosjektet består av følgende delprosjekter:

• Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, inkl. utomhus

• Ombygging av eksisterende psykiatribygg til sykehotell og kontorer for administrasjon og nybygg/tilbygg og ombygging av somatisk høg- og lavblokk, herunder bl.a. poliklinikker, sengeposter, fødestue, operasjonsstuer, sterilsentral m.m.

Byggherren vil gjennomføre dialogkonferanse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Konferansen holdes i Førde 15. mars 2017. Påmelding til morten.grunnhov@sykehusbygg.no (innen 10. mars. 2017) Les mer om programmet og påmelding her