prosjektblogg

3 millioner i julegave til offentlige virksomheter i hovedstadsregionen!

av Ida Laustsen

 

Regionale Forskningsfond Hovedstaden (RFF Hovedstaden)  finansierer inntil seks forprosjekter med inntil kr. 500 000 til hvert prosjekt. Målsetningen til Regionale Forskningsfond Hovedstaden er å stimulere til innovative offentlige anskaffelser i Oslo og Akershus.

Pengene skal dekke prosjekteiers  kostnader for gjennomføring av de tre første trinnene i en innovativ anskaffelse som innebærer å kartlegge  behov, formulere en funksjonsbeskrivelse og gå i dialog med markedet.

RFF Hovedstaden ønsker søknader innenfor temaene læringsteknologi, velferdsteknologi, vann- og avløp, samferdsel og transport, og til digitalisering av kommunale tjenester.

Hvem kan søke? Offentlige virksomheter i Oslo og Akershus – herunder kommunale etater i Oslo kommune, kommuner i Akershus, Akershus fylkeskommune og interkommunale fagetater/selskaper i Oslo eller Akershus

Søknadsfristen er 1. mars 2018 kl.13:00

Dette er en gave til offentlige virksomheter i hovedstadsregionen, som ønsker seg nye og bedre løsninger!

Les mer her.