St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital er universitetssykehuset i Trondheim og eies av Helse Midt-Norge RHF. De fire hovedoppgavene er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

 

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

https://stolav.no/