Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune supplerer kommuner og stat som forvaltningsmyndighet. Med omtrent 2.700 ansatte fordelt på 22 videregående skoler, 32 tannklinikker og sentraladministrasjonen. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom det folkevalgte Fylkestinget og de utvalg det oppnevner.

NB: 1.januar 2018 slås Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke sammen. Den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Les mer på her

 

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

Relaterte anskaffelser

Smart energibruk og lagring av solenergi

En rekke offentlige virksomheter har energiproduserende bygg med solceller på bygningskroppen og ved etablering av store solcelleanlegg på tak og/eller fasader, så vil det bli produsert mye energi som bygget selv ikke har behov for. Bygg kan levere ut på…

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.

Mobilitetstjenester for persontransport

Mer miljøvennlig transportsystem som minsker personbilbruk og klimautslipp.

Fremtidens hurtigbåter – nye energiløsninger

(Sør-) Trøndelag fylkeskommune skal ut med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024 og ønsker i forkant av disse å bidra til utvikling av nye energikilder for båtene. Hurtigbåtene sørger for en betydelig andel av det totale CO2-utslippet i Trøndelag,…